Nieuws

Uitbreiding TOGS-regeling

De regeling voor een eenmalige tegemoetkoming van €4000 is uitgebreid. Hierdoor hebben meer bedrijven en zzp’ers uit de culturele sector toegang tot deze TOGS-regeling: onder meer fotografie, filmproductiebedrijven & monumentenzorg. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/kabinet-breidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit

Lees verder

Buma komt sector tegemoet in de corona-periode

De corona-maatregelen treffen de sector hard. Buma heeft daarom besloten om zowel muziekgebruikers als rechthebbende tegemoet te komen. Dit betreft ook de makers en de koren in de koorsector. Buma heeft Koornetwerk Nederland geïnformeerd dat koren geen afdracht verschuldigd zijn voor Buma over de periode dat zij als gevolg van de corona-crisis niet kunnen repeteren […]

Lees verder

Eerste bevindingen uit Corona-cultuurenquête

De enquête van Koornetwerk Nederland, LKCA, KNMO en het Huis voor de Kunsten Limburg hebben samengesteld om de (financiële) gevolgen van het coronavirus in de sector in kaart te brengen is inmiddels gesloten. Uit de ruim 5.000 ingevulde vragenlijsten is een eerste voorzichtige analyse gemaakt:  Gevolgen coronavirus voor amateurkunstverenigingen  De schade als gevolg van de […]

Lees verder

Eerste inschatting: Coronaschade culturele verenigingen nu al minimaal 12 miljoen

In de cultuursector worden op dit moment sectorbreed de gevolgen in kaart gebracht en aan het ministerie van OCW gepresenteerd. Doel is om te kijken of de voorgenomen ondersteuningsmaatregelen voor de cultuursector toereikend zijn, of dat er bijstellingen nodig zijn.  De eerste schade als gevolg van de coronacrisis voor culturele verenigingen, zoals muziekverenigingen en koren, […]

Lees verder

Enquête Corona-gevolgen voor amateur(koor)verenigingen en -projecten

Er is door Koornetwerk Nederland, het LKCA, KNMO en het Huis voor de Kunsten Limburg een enquête samengesteld om de (financiële) gevolgen van het coronavirus in de sector in kaart te brengen. De enquête is inmiddels gesloten. Speciale hulp voor koorprofessionals en culturele instellingenDeze inventarisatie richt zich op verenigingen en andere amateurkunstorganisaties. Culturele instellingen en cultuur-zzp’ers […]

Lees verder

Gevolgen annulering kooractiviteiten door coronavirus

Algemene informatie en links naar overheids-sites inzake Corona-uitbraak: KLIK HIER. Onderstaand advies is opgesteld met dank aan de KNMO Activiteiten annuleren als gevolg van een overheidsmaatregel, wat zijn de gevolgen? De overheid heeft maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze (en wellicht nog in een later stadium te nemen) maatregelen hebben ook gevolgen […]

Lees verder

Ontwikkelingen rond Corona-virus

KOOR & CORONA UPDATE 27-04-2020Op de website van Koornetwerk Nederland staat een update waar koren zich de komende tijd aan vast kunnen houden. We komen via de website met actualiseringen zodra er nieuwe relevante informatie is. Lees hier meer! De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. […]

Lees verder

Adviesrapport “Herijking Adviestarieven Dirigenten”

“Dit gaat over meer dan geld alleen…” – Boyke Brand, commissievoorzitter bij de overhandiging van het adviesrapport aan bestuursvoorzitter Daphne Wassink Tijdens de 2e editie van de Koornetwerkdag, op vrijdag 28 februari overhandigde commissievoorzitter Boyke Brand het adviesrapport aan de voorzitter van Koornetwerk Nederland, Daphne Wassink. Wat gaat er goed en wat zijn de knelpunten rond […]

Lees verder

Enquête: Koorleiders in een veranderende koorsector

Ben jij een koorleider? Vul dan ook de enquête in: KLIK HIER! De Nederlandse koorwereld is volop in beweging, en deze ontwikkelingen zijn van invloed op het werk van de koorleider. Welke kennis en vaardigheden heeft een koorleider anno 2020 eigenlijk nodig om de dynamiek in de sector te stimuleren en te volgen, en om […]

Lees verder

Succes: Tweede Kamer stemt met ruime meerderheid vóór betere ondersteuning koor- en muziekverenigingen

Het kabinet moet onderzoeken hoe de structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen, zoals koor- en muziekverenigingen, verbeterd kan worden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag 26 november jl. dit voorstel van CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA. Minister Van Engelshoven moet voor de zomer de resultaten presenteren.De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en Koornetwerk Nederland zijn verheugd. Voorzitters […]

Lees verder