Webinar WBTR succesvol verlopen

Op 6 april heeft Advocatenkantoor Dirkzwager een webinar gegeven over de Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dit webinar was een initiatief van KNMO en Koornetwerk Nederland om zoveel mogelijk zangkoren en blaasmuziekgezelschappen te ondersteunen in de vraag wat zij moeten doen om WBTR-proof te zijn. Op onderdelen raakt de nieuwe wet namelijk ook onze verenigingen en stichtingen. Een kleine 1.000 deelnemers hebben op het webinar ingeschreven, waaronder ongeveer 200 koren. 

Het webinar werd gegeven door mr. Rosanne Kuiper en prof. mr. Louis Houwen. Zij gingen in op de hoofdlijnen van de nieuwe wet en verbonden dat met de grondbeginselen van goed bestuur. In de kern kwam hun presentatie er op neer dat besturen integer en controleerbaar dienen te handelen. Doet men dat niet dan kunnen bestuursleden collectief of individueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. De WBTR scherpt deze bestuurlijke verplichtingen verder aan en stelt eisen aan de statuten van een vereniging of stichting.  

De power point van het advocatenkantoor is hieronder te downloaden. Het biedt een overzicht over de elementen die op het webinar ter sprake kwamen. Sheets 38 en 39 van de power point bieden een checklist om te kijken wat verenigingen en stichtingen moeten doen om WBTR-proof te zijn. De checklist is hieronder ook afzonderlijk te vinden. 

Tijdens het webinar zijn er veel vragen binnen gekomen van deelnemers via het chatkanaal. Het betrof onder meer vragen over verzekering tegen (bestuurlijke) aansprakelijkheid, wat een vereniging/stichting wel/niet moet doen, of het stappenplan van IVBB gevolgd moet worden, of er concept-statuten beschikbaar zijn. Deze vragen worden nu door KNMO en KNN gesorteerd en later op deze website geplaatst mét de antwoorden daarop.  

Je kunt de webinar terugkijken: KLIK HIER.


Downloads

Reacties Facebook