Zangkoren en de ANBI-status

Koornetwerk Nederland wordt weleens gevraagd zich hard te maken voor een ANBI-status voor koren. Dat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. De redenering is dan dat een koor vanwege zijn extern gerichte culturele identiteit zo’n algemene nut beogende instelling is. Een ANBI-status zou koren dan bepaalde belastingvoordelen kunnen bieden en het vinden van (vrijwillige) bestuurders kunnen vergemakkelijken. Ook mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het korte antwoord op dit pleidooi is dat zo’n ANBI-status voor koorzang beoefenende verenigingen/stichtingen helaas niet mogelijk is. De Belastingdienst is daarover duidelijk op zijn website:

“Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI.”

Evenmin kan een koor nu een aanvraag doen tot erkenning als ‘culturele ANBI’. Deze status verleent de Belastingdienst, zo lezen we op hun website, alleen aan instituten zoals schouwburgen, bibliotheken, of festivals.

Dat heeft te maken met de relatief kleinschalige impact die een individueel koor in de samenleving maakt. Vanwege het lokale doel dat een koor meestal dient, worden het niet vanzelf gezien als een instituut of instelling. Voor de volledigheid: dit was niet altijd het geval. In het afgelopen decennium zijn die regels aangepast – het was voorheen wel mogelijk om je als koor te laten registreren als een ANBI.

Geen ANBI, wel SSBI
Wat wél kan is dat een koor de status van sociaal belang behartigende instelling (SBBI) aanvraagt. Deze status is gericht op organisaties die de individuele belangen/ontplooiing van de leden of van een kleine doelgroep behartigen, dan wel een maatschappelijke waarde uitdragen, zoals bevordering van sociale cohesie of gezondheid. Organisaties met een SBBI-status hoeven geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen.
De SBBI-status betekent zeker geen oplossing voor het vinden van vrijwillige bestuursleden bij koren. Het kan wel helpen bij de aanschaf van muziekapparatuur/instrumenten, prijzen voor loterijen, of nieuwe optreedkleding. Toch mooi meegenomen.

Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

Addendum: ANBI binnen Koornetwerk Nederland
Waar koren geen eigen ANBI-status kunnen verwerven, kunnen de aangesloten koororganisaties binnen Koornetwerk Nederland dat wel. Op het moment hebben twee van de korenbonden een ANBI-status: Shanty Nederland en Zingen voor je Leven. De ANBI-status van Shanty Nederland is verstrekt op basis van het feit dat het zingen en uitgeven van shanty-liederen tot het immateriële culturele erfgoed van Nederland kan worden gerekend. Zingen voor je Leven opereert als korenbond, specifiek voor de aangesloten koren, binnen de non-profit zorgorganisatie ‘Kanker in Beeld’. De overige (netwerk)leden van Koornetwerk Nederland met een ANBI-status zijn Vocaal Talent Nederland / Nationale Koren, Koorplein Noord-Brabant, Stichting ‘Boys, keep on singing!’, ZIMIHC en het Nederlands Koorfestival.