Wie zijn wij

Koornetwerk Nederland is ontstaan vanuit Koepelorganisatie Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK).

Oprichting

Op 16 december 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de VNK unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland op een nieuwe manier te organiseren en ondersteunen in een nieuwe organisatie onder de naam: Koornetwerk Nederland. Koornetwerk Nederland is op dit moment volop in ontwikkeling naar een nieuwe en krachtige organisatie voor korenbonden en andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland en daar buiten. Tien aangesloten nationale korenbonden hebben een plan uitgewerkt voor een slagvaardige nieuwe organisatie van de korenbonden. Op 7 juni 2017 is Koornetwerk Nederland officieel gestart. Het lidmaatschap van de nieuwe organisatie staat open voor alle (landelijk opererende) niet-commerciële organisaties die zich met koorzang bezig houden.

Ambitie

Koornetwerk Nederland heeft de ambitie om de krachten in de koorwereld te bundelen en de koorsector een gezamenlijk gezicht te geven, naar binnen, naar de buitenwereld en naar beleidsmakers. Het wil helpen een brug te slaan tussen de amateursector en het professionele veld op het gebied van koorzang. De leden van Koornetwerk Nederland vertegenwoordigen op dit moment meer dan 100.000 bij diverse organisaties geregistreerde amateurzangers in Nederland.

Organisatiestructuur

Koornetwerk Nederland is een vereniging, gevestigd in Utrecht. Leden van de vereniging kunnen zijn die verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid) en stichtingen die zich – zonder winstoogmerk – landelijk en/of regionaal bezig houden met het bevorderen van de koorzang in Nederland, hetzij als bond van aangesloten koren, hetzij op andere wijze. Een lid wordt geacht in voldoende mate een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de collectieve doelen van de vereniging, hetgeen nader is uitgewerkt in een reglement. Koornetwerk Nederland kent een dagelijks en algemeen bestuur en bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven bestuursleden. Het hecht waarde aan diversiteit bij de samenstelling van het bestuur; bestuursleden kunnen vanuit de korenwereld zelf komen maar ook van daar buiten. De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden en beslist op voordracht van het bestuur over de toelating tot lidmaatschap van de vereniging.

Koornetwerk Nederland werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.

Vereniging Koornetwerk Nederland

Inschrijfnummer KvK: 40410646
RSIN: 816570176
Aanvragen lidmaatschap: info@koornetwerk.nl
Statuten: klik hier

Het bestuur

Zie deze pagina.

Huidige aangesloten leden