Nieuws

Protocol Sector Cultuureducatie

KNMO en Koornetwerk Nederland adviseren om voorlopig nog niet samen te musiceren.  Richtlijnen voor hervatten koorrepetities d.d. 13-05-2020: Work in Progress! De laatste weken heeft een werkgroep voor onze sector een aanvulling gemaakt op het “Protocol verantwoord naar een les/cursus/training”, dat op 29 april verscheen. Vanaf vandaag  zijn de aanvullende richtlijnen op het protocol hier […]

Lees verder

KoorKracht!-sessies leveren mooie ideeën voor de koorwereld op

De vier KoorKracht!-sessies die Koornetwerk Nederland in juni 2021 presenteerde, hebben erg veel mooie handreikingen, suggesties en ideeën opgeleverd. Elke bijeenkomst trok geïnteresseerde, betrokken deelnemers uit de volle breedte van de koorsector. De behoefte en de wil om de koorwereld inspirerende impulsen te geven voor een krachtig herstel na alle tegenslagen tijdens de coronapandemie, is […]

Lees verder

De vlag kan uit: vanaf 26 juni weer samen zingen!

Het is zo ver: het advies voor amateurkoren om niet samen te zingen, is ingetrokken. Ofwel: de vlag kan uit, vanaf 26 juni is er geen bezwaar meer tegen repeteren en kunnen we zelfs weer uitvoeringen verzorgen. Buiten én binnen. Samen zingen: het kan en mag weer! Dat bleek uit de persconferentie van het kabinet […]

Lees verder

Save the date: Utrecht Zingt festival Leading Voices

Utrecht, 27 – 31 juli 2022 In de zomer van 2022 vindt in Utrecht het Utrecht Zingt festival Leading Voices plaats. Het evenement richt zich op de ontwikkeling van dirigenten, vocal leaders en muziekdocenten. Het programma wordt door een internationale muziekcommissie samengesteld en focust op vijf thema’s die van belang zijn voor een koorleider van de toekomst: persoonlijk leiderschap, […]

Lees verder

Enquête coronasteun door gemeenten

Cultuurconnectie heeft een enquête uitgezet om na te gaan of het geld dat gemeenten hebben ontvangen om de lokale culturele sector te ondersteunen, goed terecht is gekomen. Dat gebeurt op initiatief van de Taskforce culturele en creatieve sector. De sector wil graag onderbouwd in kaart brengen of die steun effect heeft gehad op lokale culturele […]

Lees verder

Stap 3: vanaf 5 juni weer buiten zingen

Het advies van de Rijksoverheid om niet samen te zingen, geldt vanaf 5 juni niet meer voor repetities in de buitenlucht. Dat is bemoedigend voor koren die buiten aan de slag zijn of willen. Dat blijkt uit de toelichting op de gewijzigde Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 die het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees het […]

Lees verder

#KoorOn! – met dirigenten samen op weg

Goed nieuws: #KoorOn! gaat door! Fonds Cultuurparticipatie (FCP) heeft de aanvraag van Koornetwerk Nederland gehonoreerd om een positieve impuls aan de rol en positie van de dirigenten in het herstel van de koorsector.  Een koordirigent vormt meestal de spil binnen een koor en is daarom een essentiële groep binnen de koorsector. Natuurlijk geven ze leiding aan hun koren om hun muzikale ambities […]

Lees verder

‘Zingen vóór de zomer is van groot belang’

Koornetwerk Nederland stuurt urgente brief naar ministers De Jonge en Van Engelshoven In stap 3 van het Openingsplan krijgen amateurkunstbeoefenaars in Nederland ruim baan. Echter voor de duizenden amateurkoren kan de vlag nog niet helemaal uit: ook al is het niet verboden, het advies om niet samen te zingen blijft tot 30 juni (stap 4) […]

Lees verder

Kabinet versnelt het tempo

De persconferentie van het kabinet van 28 mei was optimistisch van toon. Premier Rutte en minister De Jonge kondigden aan versneld stappen te willen zetten uit het Openingsplan: stap 3 gaat in op 5 juni en de stappen 4 en 5 worden samengevoegd en gaan in op 30 juni. Dat is ook goed nieuws voor […]

Lees verder

Wat betekent stap 2 voor de koorsector?

Er bestaat nogal wat verwarring en onduidelijkheid bij amateurkoren over wat er nu precies kan en mag, nu Stap 2 van het Openingsplan gezet is. Er komen daarover veel vragen binnen bij Koornetwerk Nederland, en dat is niet verwonderlijk.   De boodschappen die de Rijksoverheid publiceert over kunst- en cultuurbeoefening zorgen – in combinatie met het […]

Lees verder

9 mei: Ode aan Moeders – een muzikale reis door de Ziggo Dome

Wie wel weer eens zin heeft in lekker luisteren en kijken naar vier mooie koren kan op zaterdag 9 mei terecht op Ziggo TV. Ode aan moeders – een muzikale reis door de Ziggo Dome is de titel van een Moederdagconcert dat verzorgd wordt door vier professionele koren: Consensus Vocalis, Laurens Collegium, het Koor van de […]

Lees verder