Nieuws

Succes: Tweede Kamer stemt met ruime meerderheid vóór betere ondersteuning koor- en muziekverenigingen

Het kabinet moet onderzoeken hoe de structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen, zoals koor- en muziekverenigingen, verbeterd kan worden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag 26 november jl. dit voorstel van CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA. Minister Van Engelshoven moet voor de zomer de resultaten presenteren.De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en Koornetwerk Nederland zijn verheugd. Voorzitters […]

Lees verder

Ledenwerven 2.0

Nieuw trainingsaanbod van LKCA en Koornetwerk Nederland Hoe krijgen we er nieuwe leden bij? Waar halen we de benodigde financiën vandaan? Waar vinden we bestuursleden? Hoe krijgen we meer publiek? Voor veel koren zijn dit de vier centrale uitdagingen waar ze voor staan. Ter geruststelling: bij amateur theatergezel- schappen, blaasorkesten, sportverenig- ingen, dansgroepen is dat […]

Lees verder

Grote steun vanuit Tweede Kamer voor koor- en muziekverenigingen

Het kabinet moet met een voorstel komen om koor- en muziekverenigingen beter te ondersteunen. Dat voorstel deden CDA, D66, GroenLinks, SP en de PvdA maandag tijdens het cultuurdebat in de Tweede Kamer. Daarmee is een betere en structurele ondersteuning van muziekverenigingen en koren opnieuw een stap dichterbij. De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) en Koornetwerk […]

Lees verder

Minister Van Engelshoven van OCW: “Amateurkunst is belangrijkste drager van cultuur”

Op zaterdag 28 september heeft minister Van Engelshoven van OCW een officieel werkbezoek gebracht aan de Nederlandse koorsector op uitnodiging van Koornetwerk Nederland en KNMO. Tijdens het werkbezoek in Den Bosch is de minister in gesprek gegaan met een brede afvaardiging van de Nederlandse koorsector. Onderdeel van het werkbezoek was het bijwonen van het 11de […]

Lees verder

Minister Van Engelshoven van OCW brengt 28/9 werkbezoek aan Nederlandse koorsector

Voor het eerst in ruim 20 jaar brengt een minister van cultuur een formeel werkbezoek aan de Nederlandse koorsector. Het werkbezoek is een reactie van de minister op de uitnodigingsbrief die Koornetwerk Nederland samen met KNMO schreef onder de titel: “Pleidooi voor Actieplan: Muziek meemaken!”  Minister Van Engelshoven gaat tijdens het werkbezoek in gesprek met een […]

Lees verder

Resultaten eerste Verenigingsmonitor Koren

De toekomst zit bij koren die zich verbinden Download hier het volledige rapport. Op elke tien Nederlanders zingt er één samen met anderen in een vocaal ensemble of koor. Verreweg de meeste doen dat als liefhebber. Elke week komen op de vaste repetitieavond honderdduizenden zangers bijeen in talloze kerkgebouwen, klaslokalen, horecazaaltjes, buurthuizen en huiskamers. Zingen […]

Lees verder

Reactie KNMO en Koornetwerk Nederland op uitgangspuntenbrief Cultuurbeleid 2021-2024

Brief aan Minister Van Engelshoven Aan:                         Ministerie OCWCC:                            Woordvoerders cultuur politieke partijenVan:                          KNMO & Koornetwerk NederlandDatum:                    28 juni 2019 Onderwerp:        Cultuurparticipatie: met, voor en door de sector Geachte mevrouw Van Engelshoven, Met ‘Cultuur voor Iedereen’ presenteerde u op 11 juni 2019 uw uitgangspunten voor het nieuwe cultuurstelsel 2021 – 2024. Koornetwerk Nederland en de Koninklijke Nederlandse Muziek […]

Lees verder

Nieuwe regeling omzetbelasting kleine ondernemer

Zoals je misschien weet, vervalt vanaf 1 januari 2020 de kleine ondernemersregeling zoals deze nu bestaat. Ook de regeling van ontheffing van administratieve verplichtingen vervalt dan. Vanaf 2020 bestaat er niet langer meer een korting op de af te dragen btw. Wel komt er een nieuwe regeling voor in de plaats. Als je een belastbare […]

Lees verder

Music All Enschede (Balk-lid) wint Muzikale Club van het Jaar 2019

Music All Enschede: uitblinker in ondernemerszin en Open Club-gedachteMusic All Enschede is een muziektheatergezelschap uit Enschede, bestaande uit een gemêleerd gezelschap van 17 tot 76 jaar. Elk jaar zetten ze een musical op de planken en richten ze zich op artistieke en organisatorische vernieuwing van de vereniging. Ze bestaan al bijna 70 jaar. Onderbouwing jury: […]

Lees verder

Commissie herziening Adviestarieven bekend

In september gaat een commissie  aan de slag met de adviestarieven die door de koorsector gehanteerd worden.Meest gebruikt zijn de tarieven die Koornetwerk Nederland in 2017 heeft overgenomen van zijn rechtsvoorganger de VNK en nu jaarlijks publiceert. De nationale korenbonden nemen deze tarieven over voor hun leden, de aangesloten koren.  Sinds de overname van de […]

Lees verder