Contact

Secretariaat Koornetwerk Nederland

Voor algemene vragen kunt u zich tot het bestuur wenden via:

E: info@koornetwerk.nl​

Corona

Voor coronagerelateerde vragen kunt u contact opnemen met coronamanager Erica Tervelde:

E: corona@koornetwerk.nl

Postadres:
Koornetwerk Nederland – Bestuurssecretariaat
Hoogt 1
3512 GW Utrecht

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u zich wenden tot de secretaris van het bestuur via secretariaat@koornetwerk.nl

Voor vragen over facturen en overige financiële aangelegenheden kunt u zich wenden tot de penningmeester van het bestuur via penningmeester@koornetwerk.nl


Perscontact
Voor persvragen kunt u via e-mail contact opnemen met: communicatie@koornetwerk.nl.


Alleen in zeer dringende gevallen:
Onze voorzitter Daphne Wassink is in dringende gevallen bereikbaar onder nummer: 06-42026490. Voor vragen over corona stuurt u een e-mail naar: corona@koornetwerk.nl.