Leden van Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland is een vereniging van organisaties in de koorsector. Om lid te kunnen worden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid) en stichtingen die zich – zonder winstoogmerk – landelijk en/of regionaal bezig houden met het bevorderen van de koorzang in Nederland.
  • Een lid wordt geacht in voldoende mate een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de collectieve doelen van de vereniging, hetgeen nader is uitgewerkt in een reglement.

Koornetwerk Nederland kent een dagelijks en algemeen bestuur en bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven bestuursleden. Het hecht waarde aan diversiteit bij de samenstelling van het bestuur; bestuursleden kunnen vanuit de korenwereld zelf komen maar ook van daar buiten. De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden en beslist op voordracht van het bestuur over de toelating tot lidmaatschap van de vereniging.

Ook lid worden van Koornetwerk Nederland? Klik hier voor meer info!