Aanmelding nieuwe leden

Koornetwerk Nederland ontwikkelt zich tot belangenbehartiger van de hele Nederlandse koorsector. Daarom kunnen vanaf 1 januari 2019 naast de korenbonden ook andere koororganisaties lid worden.

Nieuwe leden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Een betekenisvolle bijdrage leveren aan de doelen van Koornetwerk Nederland, te weten bundeling van krachten in de koorwereld en een brug slaan tussen de amateursector en het professionele veld;
  • Rechtspersoonlijkheid hebben (vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of stichting),
  • Zich op landelijk of  regionaal niveau richten op bevorderen van de koorzang in Nederland,
  • Geen winstoogmerk hebben.

Dit ‘Netwerklidmaatschap’ kost € 250,00 per organisatie per jaar. We bieden:

  • Toegang tot informatie over relevante koorontwikkelingen;
  • Recht op deelname aan activiteiten en evenementen gerelateerd aan Koornetwerk Nederland;
  • Representatie van hun sectorale belangen op landelijk niveau:

Een netwerklid heeft dezelfde statutaire rechten als de bij Koornetwerk Nederland aangesloten korenbonden. Inclusief meestemmen op de Algemene Ledenvergadering en gekozen worden in het bestuur of in andere organen van Koornetwerk Nederland. Wel is de jaarlijkse bijdrage verschillend. Bij de korenbonden wordt deze berekend op basis van het aantal aangesloten koorzangers, bij de netwerkleden (die veelal geen individuele leden representeren) is dit een vaste bedrag.

Belangstelling om lid te worden? Vraag hier meer informatie aan: info@koornetwerk.nl.