Geef zang door aan je kangoeroekoor!

Met hulp van Koornetwerk Nederland en drie korenbonden

Koornetwerk Nederland en de drie grootste korenbonden van Nederland – KCZB, KBZON en BALK – beginnen met een uniek pilotproject. Zes volwassen koren (twee lid-koren van elke bond) krijgen de kans om een jeugdafdeling te starten. Het project is bedoeld voor koren die verjonging en aanwas vanuit de jeugd als een opdracht zien, en die graag een ‘kangoeroekoor’ willen starten. Koornetwerk Nederland én drie korenbonden helpen hen met kennis, kunde én (financiële) middelen.

Ondersteuning en budget

Koren krijgen begeleiding op het gebied van organisatie, werving, repertoire en werkvormen. Voor elk koor dat meedoet, is bovendien een impulsbudget beschikbaar als ondersteuning in de kosten voor onder meer een dirigent en repetitieruimte.

De koren die meedoen, spreken af om jeugdzangers te werven voor het kangoeroekoor en met die groep 15 (repetitie)bijeenkomsten te organiseren. Dat traject werkt toe naar een presentatiemoment in het voorjaar van 2025. Het is de bedoeling dat het kangoeroekoor daarna wordt voortgezet en als inspiratie dient voor de oprichting van nog meer kangoeroekoren in Nederland.

Blauwdruk ‘Geef zang door!’

Het initiatief voor de kangoeroekoren vindt plaats in het kader van het Project Kinder- en Jeugdkoorzang van Koornetwerk Nederland met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Projectleider Claudia Franzen verzorgt aan het begin van het traject een online workshop voor de zes koren. Dat doet ze aan de hand van de Blauwdruk ‘Geef zang door!’ die handvatten geeft voor de oprichting van jeugd- en jongerenkoren.

Het startbudget dat het kangoeroekoor meekrijgt, kan bijvoorbeeld besteed worden aan de inzet van een dirigent/muzikaal leider, wervings- en publiciteitskosten, de aanschaf van repertoire en/of de huur van een locatie. Tijdens het traject vinden enkele uitwisselingsbijeenkomsten plaats met deelnemende koorleiders en organisatoren. Daarnaast bieden Claudia Franzen en de drie bondsbureaus ondersteuning bij praktische vragen of problemen die jullie onderweg tegenkomen.

Aanmelden en selectie

Zes koren worden geselecteerd voor deelname. Daarbij wordt gelet op de geografische spreiding over Nederland. Natuurlijk is de motivatie voor, en de visie óp het kangoeroekoor ook van belang.  

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Ramon van den Boom, coördinator namens de korenbonden, ramonvandenboom@kbzon.nl of met Claudia Franzen, projectleider Jeugd- en Kinderkoorzang bij Koornetwerk Nederland, claudia.franzen@koornetwerk.nl