Stuurgroep Samen Zingen 2020

Koornetwerk Nederland pakt uitvoering Manifest op

In het jaar dat Koornetwerk Nederland werd opgericht werd het manifest ‘Samen Zingen 2020’ gepresenteerd, gedragen door ruim 350 organisaties en professionals in de Nederlandse koorwereld. Het manifest biedt met tien speerpunten in vier thema’s een kapstok om de Nederlandse kooresector met elkaar te verbinden, verder te ontwikkelen en te komen tot een sterkere, vitale koorwereld.

Op verzoek van de stuurgroep die naar aanleiding van het manifest is samengesteld pakt Koornetwerk Nederland de verdere uitvoering van het manifest op om een aantal onderwerpen die nodig zijn voor versterking van de sector –amateur én professioneel- verder te brengen.

Koornetwerk Nederland ontwikkelt hiervoor een projectplan voor de periode 2019-2020 dat in de loop van het najaar bij verschillende fondsen wordt ingediend. Centraal in het plan staat de focus op thematische samenwerking en bundeling van krachten worden om meer kansen te kunnen verzilveren en dilemma’s aan te pakken. De stuurgroep blijft als klankbord het projectplan nauw betrokken bij de uitvoering.

DE VIER FOCUS-THEMA’S VAN HET MANIFEST-PROJECTPLAN:
• De versterking van de organisatiekracht van de vereniging.
• De professionalisering/scholing van dirigenten, koorzangers, bestuurders en componisten.
• De versterking van het zingen door kinderen en jeugd.
• Toegankelijkheid vergroten van samen zingen voor iedereen met een focus op ouderen en kwetsbare burgers.

Voor de uitvoering van het projectplan wordt een Cultuurmakelaar aangesteld met als opdracht om bestaande initiatieven en potentiële partners te inventariseren en, waar mogelijk, met elkaar te verbinden en zo te versterken. Op die manier wordt de versnippering van de koorsector ingezet als kracht.

Er zijn veel goede initiatieven in de sector die als een stimulans en aanjager kunnen fungeren en daarnaast ook bredere bewegingen waar we graag op een goede manier aansluiting zouden

Op verzoek van de stuurgroep die naar aanleiding van het Manifest “Zingen Lekker Belangrijk” is samengesteld pakt Koornetwerk Nederland de verdere uitvoering van het manifest op om een aantal onderwerpen die nodig zijn voor versterking van de sector –amateur én professioneel- verder te brengen.

Koornetwerk Nederland ontwikkelt hiervoor een projectplan voor de periode 2019-2020 dat in de loop van het najaar bij verschillende fondsen wordt ingediend. Centraal in het plan staat de focus op thematische samenwerking en bundeling van krachten worden om meer kansen te kunnen verzilveren en dilemma’s aan te pakken. De stuurgroep blijft als klankbord het projectplan nauw betrokken bij de uitvoering.

Voor de uitvoering van het projectplan wordt een Cultuurmakelaar aangesteld met als opdracht om bestaande initiatieven en potentiële partners te inventariseren en, waar mogelijk, met elkaar te verbinden en zo te versterken. Op die manier wordt de versnippering van de koorsector ingezet als kracht.

Er zijn veel goede initiatieven in de sector die als een stimulans en aanjager kunnen fungeren en daarnaast ook bredere bewegingen waar we graag op een goede manier aansluiting zouden willen vinden: bijvoorbeeld de investeringen in cultuureducatie en aansluiting hierop met buitenschoolse activiteiten of de aandacht voor de transities in het verenigingsleven.

Met de Cultuurmakelaar voor de koorsector wordt de capaciteit gecreëerd om samen met de stuurgroep achter het manifest Samen Zingen 2020 een krachtige impuls te geven en de Nederlandse koorwereld van binnenuit te verbinden en te versterken.