Welkom bij Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland. Met ruim 1,7 miljoen samenzingende Nederlanders (bron: European Choral Association), waarvan meer dan de helft -amateurs en professionals- in georganiseerd koorverband, is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van 140.000 zangers vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland.

Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.

Koornetwerk Nederland is sinds 7 juni 2017 de rechtsopvolger van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK), de koepelorganisatie voor de Nederlandse korenbonden.

Bij Koornetwerk Nederland zijn geen individuele koren aangesloten. De dienstverlening naar koren wordt verzorgd door de bij ons aangesloten korenbonden.


Het laatste nieuws

Minister Van Engelshoven van OCW brengt 28/9 werkbezoek aan Nederlandse koorsector

Voor het eerst in ruim 20 jaar brengt een minister van cultuur een formeel werkbezoek aan de Nederlandse koorsector. Het werkbezoek is een reactie van de minister op de uitnodigingsbrief die Koornetwerk Nederland samen met KNMO schreef onder de titel: “Pleidooi voor Actieplan: Muziek meemaken!” Minister Van Engelshoven gaat tijdens het werkbezoek in gesprek met een brede…

Lees verder