Welkom bij Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland. Met ruim 1,7 miljoen samenzingende Nederlanders (bron: European Choral Association), waarvan meer dan de helft -amateurs en professionals- in georganiseerd koorverband, is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van meer dan 100.000 zangers vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland.

Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.

Koornetwerk Nederland is sinds 7 juni 2017 de rechtsopvolger van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK), de koepelorganisatie voor de Nederlandse korenbonden.

Bij Koornetwerk Nederland zijn geen individuele koren aangesloten. De dienstverlening naar koren wordt verzorgd door de bij ons aangesloten korenbonden.


Het laatste nieuws

Cultuurbeoefening in de knel – houd de btw op 9%

Koornetwerk Nederland, de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (BvOI) en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) spreken hun zorgen uit over voorgenomen bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Het onlangs gepubliceerde hoofdlijnenakkoord laat er niks over los, maar uit de budgettaire bijlage blijkt: kunst en cultuur is absoluut geen bijzaak voor dit rechtse programkabinet. Integendeel. De culturele […]