Welkom bij Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland. Met ruim 1,7 miljoen samenzingende Nederlanders (bron: European Choral Association), waarvan meer dan de helft -amateurs en professionals- in georganiseerd koorverband, is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van meer dan 100.000 zangers vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland.

Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.

Koornetwerk Nederland is sinds 7 juni 2017 de rechtsopvolger van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK), de koepelorganisatie voor de Nederlandse korenbonden.

Bij Koornetwerk Nederland zijn geen individuele koren aangesloten. De dienstverlening naar koren wordt verzorgd door de bij ons aangesloten korenbonden.


Het laatste nieuws

Ruut te Velthuis nieuwe voorzitter van Koornetwerk Nederland

Ruut te Velthuis nieuwe voorzitter van Koornetwerk Nederland

Ruut te Velthuis volgt Daphne Wassink op als voorzitter van Koornetwerk Nederland. De Algemene Ledenvergadering van de korenkoepel stemde op 25 november in met zijn voordracht. Daarnaast werden Cora Honing en Marcell Vroeijenstijn benoemd als nieuwe bestuursleden. Koornetwerk Nederland behoudt met de nieuwe bezetting een krachtig bestuur. Dat is ook hard nodig. De koorwereld staat […]

‘Kunst en cultuur kunnen voor verbinding zorgen’

‘Kunst en cultuur kunnen voor verbinding zorgen’

“Aandacht voor alle inwoners van Nederland, voor de grote maatschappelijke opgaven en voor onze samenleving en de rechtsstaat is en blijft belangrijk. Het polariserende landschap moet geslecht worden. Kunst, cultuur, erfgoed en creativiteit kunnen voor de broodnodige verbinding zorgen.” Dat zegt Astrid Weij, directeur van platform Kunsten ’92, in een reactie op de uitslag van de […]