Welkom bij Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland. Met ruim 1,7 miljoen samenzingende Nederlanders (bron: European Choral Association), waarvan meer dan de helft -amateurs en professionals- in georganiseerd koorverband, is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van 140.000 zangers vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland.

Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.

Koornetwerk Nederland is sinds 7 juni 2017 de rechtsopvolger van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK), de koepelorganisatie voor de Nederlandse korenbonden.

Bij Koornetwerk Nederland zijn geen individuele koren aangesloten. De dienstverlening naar koren wordt verzorgd door de bij ons aangesloten korenbonden.


Het laatste nieuws

Eerste bevindingen uit Corona-cultuurenquête

De enquête van Koornetwerk Nederland, LKCA, KNMO en het Huis voor de Kunsten Limburg hebben samengesteld om de (financiële) gevolgen van het coronavirus in de sector in kaart te brengen is inmiddels gesloten. Uit de ruim 5.000 ingevulde vragenlijsten is een eerste voorzichtige analyse gemaakt: EERSTE BEVINDINGEN UIT ENQUETE  Gevolgen coronavirus voor amateurkunstverenigingen  De schade…

Lees verder

Eerste inschatting: Coronaschade culturele verenigingen nu al minimaal 12 miljoen

In de cultuursector worden op dit moment sectorbreed de gevolgen in kaart gebracht en aan het ministerie van OCW gepresenteerd. Doel is om te kijken of de voorgenomen ondersteuningsmaatregelen voor de cultuursector toereikend zijn, of dat er bijstellingen nodig zijn.  De eerste schade als gevolg van de coronacrisis voor culturele verenigingen, zoals muziekverenigingen en koren,…

Lees verder