Welkom bij Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland. Met ruim 1,7 miljoen actieve koorzangers -amateurs en professionals- is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van 140.000 zangers vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland.

Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.

Koornetwerk Nederland is sinds 7 juni 2017 de rechtsopvolger van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK), de koepelorganisatie voor de Nederlandse korenbonden.

Bij Koornetwerk Nederland zijn geen individuele koren aangesloten. De dienstverlening naar koren wordt verzorgd door de bij ons aangesloten korenbonden.


Het laatste nieuws

Ledenaanwas en vergrijzing grootste knelpunt amateurkunstverenigingen

Bijna tweederde van de amateurkunstverenigingen in Nederland noemt de geringe aanwas van leden en vergrijzing van de vereniging als grootste knelpunt. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Dit is de eerste keer dat het verenigingsleven in de amateurkunst in Nederland op grote schaal in kaart is gebracht. Gezelligheid voorop naast sterk artistiek aanbodVeruit de…

Lees verder

Vereniging in Verandering

Voor veel koren vormen de onderwerpen ledenwerving, vergrijzing, financiën en het vinden van goede bestuurders soms lastige uitdagingen. En het maken van goede keuzes en inzetten van veranderingen om je vereniging toekomstbestendig te maken is vaak geen sinecure.  Het LKCA heeft 10 verenigingen geïnterviewd die met succes een veranderingsproces zijn doorgegaan; bij de één was…

Lees verder