Welkom bij Koornetwerk Nederland

Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland. Met ruim 1,7 miljoen samenzingende Nederlanders (bron: European Choral Association), waarvan meer dan de helft -amateurs en professionals- in georganiseerd koorverband, is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van 140.000 zangers vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland.

Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.

Koornetwerk Nederland is sinds 7 juni 2017 de rechtsopvolger van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK), de koepelorganisatie voor de Nederlandse korenbonden.

Bij Koornetwerk Nederland zijn geen individuele koren aangesloten. De dienstverlening naar koren wordt verzorgd door de bij ons aangesloten korenbonden.


Het laatste nieuws

Zangverbod wordt mogelijk een ‘dringend advies’

Mogelijk wordt het verbod op samen zingen vanaf 1 december een ‘dringend advies’. Het verbod is namelijk niet overgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 die vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Die moet zich daar nog wel over buigen. Het zang- en schreeuwverbod stond voorheen in de regionale noodverordeningen. De nieuwe Tijdelijke…

Lees verder

Brandbrief aan Tweede Kamer: ‘Onherstelbare schade dreigt voor koorsector’

De koorsector voelt zich overvallen door het zangverbod. Het is een achteloos gebrachte maatregel waarbij de aanwezige expertise en ervaring uit de sector wordt genegeerd. Zonder perspectief op een einde aan het verbod dreigt onherstelbare schade te ontstaan. En: het verbod op zingen moet tenminste voor jeugdgroepen van 13 tot 18 jaar per direct worden…

Lees verder