Bumatarief Koornetwerk Nederland

De vereniging Buma heeft als enige organisatie in Nederland toestemming verkregen van de Minister van Justitie om te bemiddelen over het muziekauteursrecht (art 30a Auteurswet 1912). Onder bemiddelen wordt verstaan: het sluiten of ten uitvoer leggen van overeenkomsten over de uitvoering, in het openbaar, van muziekwerken. Ook koormuziek valt daaronder.

Koornetwerk Nederland heeft namens de aangesloten korenbonden een lopende overeenkomst met de vereniging Buma voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek. Binnen deze overeenkomst is een collectiviteitskorting van toepassing – zie verderop op deze pagina. De overeenkomst is gebaseerd op het gedeelde standpunt dat componisten, arrangeurs en tekstschrijvers eerlijk beloond moeten worden voor hun professionele werkzaamheden.

Auteursrechten
​Iedereen die muziek draait, speelt of vastlegt is een muziekgebruiker. Dat gaat voor koren vaak om concerten, maar ook repetities, het maken en verkopen van cd’s of muziek laten horen op een website. Houd in de gaten dat je hiervoor mogelijk toestemming nodig hebt van de makers van deze muziek en/of een vergoeding moet betalen. Zie ook: https://www.bumastemra.nl/muziekgebruikers/

De Auteurswet is van toepassing op een muziekwerk waarvan de auteur (componist, tekstschrijver, arrangeur) nog leeft, of niet langer dan 70 jaar geleden overleden is. 

Lees hier meer over de Collectieve regeling en auteursrechten.

Buma Tarief 2024 voor leden Koornetwerk Nederland

De Buma-bijdrage 2024 per koorzanger, via een korenbond van Koornetwerk Nederland, bedraagt: € 3,79 (netto factuurprijs, incl. btw)

Dit bedrag is inclusief een collectiviteitskorting voor koren wanneer zij bij een korenbond zijn aangesloten. In onderstaande pdf wordt aangegeven waar de overeengekomen Collectieve Regeling specifiek in voorziet.

Indexeringsbesluit
Zowel de Buma als Koornetwerk Nederland hanteren voor de jaarlijkse indexering van de Buma-bijdrage de CPI-index. Lees hier meer over het indexeringbesluit.

Uitzonderingen
Er zijn ook uitzonderingen. Raadpleeg daarvoor bovenstaand document. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via info@koornetwerk.nl.