Het bestuur

Koornetwerk Nederland is een koepelvereniging van landelijke en regionale korenorganisaties, professionele koren, educatieve organisaties op het gebied van koorzang en andere entiteiten die zich daarop richten. Er zijn ‘korenbondleden’ onder welke koren ressorteren voor wie Koornetwerk Nederland een collectieve licentieovereenkomst met Buma heeft gesloten, en ‘netwerkleden’, zijnde alle overige lidorganisaties. 

Het hoogste orgaan is de Algemene Ledenvergadering die tweemaal per jaar bijeen komt. Daarnaast is er een bestuur van drie tot maximaal zeven leden. Zij werken allen onbezoldigd. Koornetwerk Nederland hanteert de Code of Cultural Governance en publiceert jaarlijks bij welke organisaties onze bestuursleden nog meer betrokken zijn. Op projectbasis zijn betaalde medewerkers voor Koornetwerk actief. 

Data Algemene Ledenvergaderingen in 2024: 

– vrijdag 31 mei (locatie: Akoesticum, Ede) 

– zaterdag 23 november (locatie nog te bepalen).  

Hieronder is het Jaarverslag 2022 van Koornetwerk Nederland te downloaden. Het Jaarverslag 2023 wordt behandeld tijdens de ALV van 31 mei en zal hier – na vaststelling – geplaatst worden.


Ruut te Velthuis – Voorzitter

Ruut te Velthuis is professioneel musicus, zanger, koordirigent, werkzaam bij Kunstenhuis Idea en voorzitter van de Dirigentenwerkplaats Utrecht. Eerder was hij bestuurslid en directeur van korenbond BALK. Ruut gelooft in verbinding en samenwerken en wil werken aan een mooie toekomst voor georganiseerde koorzang in Nederland. Hij wil investeren in jeugd en het zangplezier zichtbaar én bereikbaar maken voor iedereen in een korenwereld die zingt met één mond. ruut.te.velthuis@koornetwerk.nl


Thomas Hessels – Bestuurslid Ledenontwikkeling + Secretaris a.i.
Mede-oprichter van Koornetwerk Nederland. Jurist, ervaring als bestuurder, manager en beleidsmaker bij ideële organisaties, lokale en landelijke overheid. Sinds 2012 bestuurslid bij de korenbond BALK. Schrijver van gedichten en liedteksten en zanger in Juice vocal band. thomas.hessels@koornetwerk.nl


Bas Oosthoek – Penningmeester
Bas Oosthoek is gepensioneerd ’spoorman’. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring in de non-profit sector, onder meer als bestuurslid bij de KCZB en voorzitter van Kerkenraad en Classis bij de PKN. Bas heeft decennialang gezongen bij goede kamer- en projectkoren in Leiden en Den Haag. Daarnaast heeft hij een kerkkoor en een cantorij gedirigeerd. Bas wil graag investeren in de toekomst van ‘koorzingend’ Nederland. penningmeester@koornetwerk.nl


Cora Honing – Bestuurslid Public Affairs
Cora Honing is psycholoog met een lange staat van dienst als manager en bestuurder bij nationale en internationale organisaties op het gebied van oncologie. Zij is ook voorzitter van de Stichting Kanker in Beeld. Die ondersteunt en faciliteert 28 Zingen voor je Levenkoren voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. cora.honing@koornetwerk.nl


Marcell Vroeijenstijn – Bestuurslid Activiteiten
Marcell Vroeijenstijn is professioneel musicus, zanger, docent en dirigent van koren in verschillende genres. Daarnaast is hij holistisch masseur. Hij is voorzitter van de Stichting Nederlandse Muziekproducties in de regio Geldermalsen. Marcell gaat voor een meer zichtbare korenwereld en gaat zich daar via de activiteitenportefeuille voor inzetten. marcell.vroeijenstijn@koornetwerk.nl