Adviestarieven dirigenten

Sinds de oprichting publiceert Koornetwerk Nederland de adviestarieven voor dirigentenvergoedingen. De opbouw van het huidige advies wordt gebaseerd op de oude adviestarieven zoals die in het verleden werden opgesteld door de VNK.

Een door Koornetwerk Nederland ingestelde commissie heeft het bestuur geadviseerd over eventuele aanpassingen aan de adviestarieven, om op termijn te komen tot een stelsel dat nog meer recht doet aan de actuele koorpraktijk. Lees het rapport van deze commissie hier.


De adviestarieven voor dirigenten worden jaarlijks geïndexeerd volgens de afgeleide CPI-index uit juni, zoals die wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Daarover kunt u meer lezen in het jaarlijkse Indexeringsbesluit.


Adviestarieven dirigenten 2024

Koornetwerk brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om tarieven (uurvergoeding) voor zakelijke dienstverlening (opdrachtovereenkomsten) van koordirigenten voor repetities en concerten. Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Onderstaande tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot de uurvergoeding. Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten. De tarieven betreffen bedragen per repetitie-uur. Bij dit bedrag is een standaard vergoeding voor de voorbereiding inbegrepen, zodat deze niet apart hoeft te worden berekend.


Adviesrapport “Herijking Adviestarieven Dirigenten”

Dit gaat over meer dan geld alleen…” –
Boyke Brand, commissievoorzitter bij de overhandiging van het adviesrapport aan bestuursvoorzitter Daphne Wassink

Download het rapport hier.