Uitvoering Herstel-en Toekomstplan krijgt vorm

Laatste update: 8 december 2022

Op 24 september 2022 werd in Amare in Den Haag het Herstel- en Toekomstplan voor de koorsector gepresenteerd. Koornetwerk Nederland is volop aan de slag met de uitwerking ervan. Natuurlijk zouden we alle thema’s het liefst tegelijk willen oppakken. Maar voor dit moment moeten we keuzes maken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Koornetwerk Nederland (op 25 november) werden die keuzes op een rijtje gezet.

  • Jeugd – Vanaf begin 2023 komt er een Kwartiermaker Netwerk Kinderkoorzang om meer volume te geven aan bestaande contacten rond kinderkoorzang en om nieuw activiteiten te initiëren.
  • Storytelling – Dit blijft belangrijk voor de sector en blijven erop inzetten. De hashtag #KorenLatenZichHoren moet meer gaan leven door meer met verhalen uit de koorsector te doen. Storytellers die Koornetwerk Nederland een trainingstraject hebben gevolgd, gaan we inzetten voor nieuwe workshops om de koorsector strot en smoel te geven.
  • Kennisbank – De komst van een Kennisbank voor de koorsector staat niet allen in het Herstel- en Toekomstplan maar ook in het advies van de werkgroep Diensten. Achter de schermen zijn de eerst stappen gezet om zo’n Kennisbank te gaan inrichten.
  • Ouderen – Ook deze doelgroep verdient nu aandacht. We gaan met name op zoek naar activiteiten die in de achterban plaatsvinden: om erbij aan te haken of om extra te stimuleren. We horen graag wat er gebeurt en waar de behoefte zit.  
  • DirigentenContact – Dit project om koordirigenten met elkaar te verbinden via Communities of Practice is inmiddels afgerond. Koornetwerk Nederland kijkt naar een mogelijk vervolg. In het verlengde hiervan zijn we bezig om de adviezen rond dirigententarieven aan te pakken via de Ketentafel Cultuureducatie en Amateurkunst van Platform ACCT.
  • Initiatieven uit de sector – Uiteraard staat Koornetwerk Nederland altijd open voor initiatieven en best practices uit de sector om te delen, elkaar te inspireren of om elkaar te ondersteunen.

Wil je ideeën, initiatieven en/of best practices aanreiken? Graag. Mail ze naar erica.tervelde@koornetwerk.nl of aan jan.van.deursen@koornetwerk.nl.

Herstel- en Toekomstplan Nederlandse Koorsector gepresenteerd

Op 24 september 2022 heeft Koornetwerk Nederland het Herstel- en Toekomstplan Nederlandse Koorsector gepresenteerd tijdens de opening van de Koornet Werkdag in Amare, Den Haag. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hedwig Verhoeven, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP, links op de foto) door Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland. In Den Haag werd ook nog eens het vijfjarig bestaan van Koornetwerk Nederland gevierd.

Hedwig Verhoeven noemde Koornetwerk Nederland bij de presentatie een schoolvoorbeeld voor andere kunst- en cultuurdisciplines. “Hoe jullie de krachten hebben verenigd en in dit plan niet teruggaan naar hoe het was, maar vooral kijken naar de toekomst is heel bijzonder. En jullie voorbeeld zal ik gaan uitdragen ook.”

Het plan is gepubliceerd in de vorm van een frisse, kleurrijke leaflet. We noemen dat de Publieksversie. Want er is ook een onderliggend, uitgebreid document dat de bredere context van alle tips, adviezen, aanbevelingen en good practices aangeeft. Deze versie is eveneens als pdf te downloaden (zie onder de Publieksversie).

Naast het Herstel- en Toekomstplan komt er een podcastserie: Een en al Koor. Die wordt gemaakt in opdracht van Koornetwerk Nederland door Verhaal Mij in samenwerking met het Nederlands Kamerkoor. Deze podcast is zowel te beluisteren via de player op deze pagina als va de bekende podcastapps. Zie eveneens verderop op deze pagina.

Aanleiding

Het plan is geschreven in opdracht van het bestuur van Koornetwerk Nederland. Doel is om de richting te wijzen naar een duurzame toekomst voor samen zingen. Aanleiding is de coronacrisis die de koorwereld zwaar heeft getroffen, bijvoorbeeld in de vorm van inkomstenderving, ledenverlies, gebrek aan aanwas en kwaliteitsverlies. Daarnaast zijn er thema’s die al langer spelen en door corona zijn versterkt. Ook die vragen om een toekomstgerichte aanpak zodat de koorsector letterlijk en figuurlijk weer bij stem komt.

Het Herstel- en Toekomstplan is het resultaat van een landelijk activerend onderzoek in de periode maart-juli 2022, uitgevoerd en geschreven door Froukelien IJntema. Zij werkte daarin nauw samen met het bestuur van Koornetwerk Nederland, met Erica Tervelde (coronamanager Koornetwerk Nederland) en met Jan van Deursen (communicatie Koornetwerk Nederland).

Doelgroepen en thema’s

Het plan zoomt in op drie specifieke doelgroepen: zingende kinderen en jeugd, koordirigenten en seniorenkoren. Daarbij komen vier urgente thema’s aan bod: imago & branding, kwalitatief herstel na corona, diversiteit & inclusie en – tot slot – een toekomstbestendige organisatie. Het thema verbinding en samenwerking loopt als rode draad door de andere thema’s heen.

Daarbinnen zijn er aandachtsgebieden met analyses van knelpunten, aanbevelingen, tips en good practices. Daarbij wordt aangegeven hoe de verschillende partijen – Koornetwerk Nederland, korenbonden, overheden, opleidingen – hierop kunnen acteren.


De Publieksversie van het Herstel- en Toekomstplan Nederlandse Koorsector

De pdf van de Publieksversie bevat linkjes (zie de driehoekjes) die direct aanklikbaar zijn.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Of download de pdf hier.


Geïnteresseerd in de uitgebreide versie van het Herstel- en Toekomstplan?


Podcastserie Eén en al Koor

Vanaf 13 oktober kun je luisteren naar de zesdelige podcastserie ‘Eén en al Koor’ van Koornetwerk Nederland, in samenwerking met het Nederlands Kamerkoor. In deze serie neemt podcastmaker Gerard van den Berg je mee op reis door het veelzijdige korenlandschap op zoek naar kracht en vitaliteit en een route richting een sterke en verbonden koorsector.

Hij gaat in gesprek met dirigenten, artistiek leiders en andere belangrijke spelers over de hoofdpunten uit het Herstel -en Toekomstplan Nederlandse Koorsector. Zo komen thema’s aan bod als: het belang van aanwas van jeugd, het omgaan met vergrijzing bij koren en het opleiden en de positie van koordirigenten. Een speciale aflevering is gewijd aan de uitdagingen waar de professionele koren in Nederland voor staan. Als luisteraar kun je deel uitmaken van deze podcastserie door jouw ervaringen met koorzang, vragen en bruisende ideeën te delen via podcastkoornetwerk@gmail.com. De podcast kun je hieronder beluisteren, maar ook in je favoriete podcastapp.

 

Met dank aan:

Het Herstel- en Toekomstplan Nederlandse Koorsector is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.

De Koornet Werkdag 2022 in Amare, Den Haag werd mogelijk gemaakt door: