Draag bij aan het herstelplan voor de koorsector

Terwijl corona nog steeds onder ons is, zijn veel koren weer volop aan het repeteren en optreden. Verbazingwekkend hoe snel dat een beetje ‘normaal’ voelt. Maar er is ook die andere kant: we zijn in twee jaar nogal wat koren, koorleden en dirigenten kwijtgeraakt. Tegelijkertijd leverde deze tijd ook prachtige nieuwe vormen van organiseren, samenwerken en musiceren op.

Op naar de toekomst

Wat heeft onze sector nodig om duurzaam te herstellen van de crisis, hoe komen we er sterker uit dan voorheen, en hoe zorgen we dat dat ook echt gebeurt? Wat kan een organisatie zelf, wat doen we samen, en wat hebben we nodig van anderen zoals overheden of fondsen?

Die vragen staan centraal in het Herstel- en Toekomstplan voor de koorsector, waaraan Froukelien IJntema, Erica Tervelde en Jan van Deursen momenteel werken. In de eerste helft van juli ligt er een plan van actie voor de komende jaren. Een publieke versie daarvan verschijnt in september als bijlage bij Zing Magazine, zodat je erop kunt aanhaken!   

Vijf thema’s

Het plan vormt zich rond vijf centrale thema’s, die elk weer diverse onderwerpen beslaan:

  1. Imago/Branding: hoe profileren koren zich zo dat ze nieuwe leden trekken? Hoe veranderen we het imago van zingen als ‘gevaarlijk’ naar aantrekkelijk, gezond, verbindend, etc.? Jeugd- en seniorenkoren krijgen hierbij speciale aandacht.
  2. Herstel na corona: hoe krijgen koren hun stem, klank en repertoirekennis weer op orde? Hoe houden we het veilig? Hoe vernieuwen we het contact met ons publiek? Waar vinden we betaalbare, toegankelijke, geschikte ruimtes voor repetities en optredens?
  3. Toekomstbestendig organiseren: hoe versterken we de organisatiekracht van koren, met actieve leden, leiders en bestuurders, een gezonde financiële situatie, nieuwe vormen van organiseren en netwerken, omgang met regelgeving en digitalisering, goede doorstroming van jeugd- naar volwassen koren en/of van amateur- naar professionele koren.
  4. Diversiteit & Inclusie: hoe zorgen koren dat iedereen kan meedoen, en dat ze bereikbaar en toegankelijk zijn? Dit gaat over een breed spectrum van amateur- tot professionele koren, leeftijden van jong tot oud, diversiteit van muzikale genres en repertoire, waardering van verschil in huidskleur of etnische achtergrond, en ruimte voor zangers van allerlei fysieke en psychische gesteldheid.
  5. Koordirigenten: hoe krijgen we weer genoeg dirigenten voor alle koren? Goede opleiding en bijscholing van dirigenten voor een waaier aan koren en genres, en eerlijke en redelijke betaling voor dirigenten en ander artistiek kader.

Wat gebeurt er?

Inspirerende gesprekken, creatieve sessies, en bijeenkomsten met koren, koororganisaties en sleutelfiguren leveren de inhoud en aanpak van het plan. Ook maken we een inspirerende podcastserie rond de vijf thema’s. Het uitgangspunt is dat het creëren van dit Herstel- en Toekomstplan óók meteen herstelwerk is. Dat het prikkelt, verbindt en positieve energie opwekt.

Wat kun jij doen?

Het plan vormt zich expliciet in samenspraak met de koorsector. Draag bij door jouw ervaringen, ideeën en initiatieven voor herstel te delen, bijvoorbeeld via de wekelijkse Vraag op Vrijdag in onze Facebookgroep Koorkracht!. Of doe mee met één van de herstelworkshops. Zo gaan we gezamenlijk, vol vertrouwen en met geheven hoofd een mooie muzikale toekomst tegemoet. Heb je vragen over bovenstaande, wil je iets kwijt of zie je direct aanknopingspunten over wat jouw rol hierin zou kunnen zijn? We horen het graag via herstelplan@koornetwerk.nl.

Froukelien IJntema, 28 april 2022