Eén en al Koor

Koornetwerk Nederland en het Nederlands Kamerkoor presenteren de zesdelige podcastserie Eén en al Koor’. Podcastmaker Gerard van den Berg praat hierin met grote en kleine spelers uit de Nederlandse koorwereld, begeleid door koormuziek uit alle windstreken. Grote gemene deler van de afleveringen: de toekomst van samen zingen. De podcast is onderaan op deze pagina te beluisteren. Dat kan ook op de gebruikelijke streaming- en podcastplatforms.

Elke aflevering zoomt in op een actueel en urgent vraagstuk voor de koorsector en kijkt daarbij ook naar de toekomst.

Aflevering 1 ‘Het keerpunt: van corona naar kansen’ staat stil bij de impact die corona heeft gehad op de koorsector en wat deze periode kan opleveren voor de toekomst van koorzingend Nederland. Ook gaan we in op de uitdagingen waar de sector voor staat. Aan het woord komen onder meer Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland, Tido Visser, artistiek leider Nederlands Kamerkoor, Gordon Cruden, directeur ZO Gospel Choir en componist Merlijn Twaalfhoven. Daarnaast komt er veel input vanuit het korenveld zelf.

Aflevering 2 ‘Zingende jeugd: it takes a choir to raise a child’ bevat gesprekken met jonge koorzangers, dirigenten en andere belangrijke spelers over de vraag hoe we de liefde voor koorzang door kunnen geven aan volgende generaties. Welke initiatieven zijn er op dit gebied? In de nieuwe aflevering zijn fragmenten te horen van Vocal Kaxexe, Kathedrale Koorschool Utrecht, Vocaal Ensemble Cantamare, Jeugdpopkoor Zinge! en Kinder- en tienerkoor Eigenwijs.

Aflevering 3 ‘Niet vergrijzen, maar verzilveren’ stelt boeiende vragen. Moet je als ouder wordend koor bijvoorbeeld niet gewoon stoppen met steeds weer krampachtig proberen jongere leden te werven? Is het niet beter om de vergrijzing maar te omarmen en te verzilveren? Of kun je met Storytelling wel degelijk je koor ‘in the picture’ zetten? Er zijn prachtige verhalen te horen in aflevering 3, zoals van Sjoerd van Dijk (96!) En ook de onschatbare betekenis van zingen in de zorg komt aan bod met het Participatiekoor (voor dementerenden en hun ‘mantelzangers’) of Zingen voor je Leven voor mensen met kanker.

In de aflevering is muziek te horen van: Vocal Kaxexe, Lingewaards Mannenkoor, Venrays Mannenkoor, Java Jive, U-town singers, Zingen voor je leven, Participatiekoor, Cappuccinokoor. Hosha Na, hoogtepunten uit de Matthäus Passion’, is een project van de Participatiekoren Haarlem, Delft en Bussum in samenwerking met het Radio Filharmonisch Orkest en Wybe Kooimans (orgel), het Jeugdkoor Spaarne en zangers van het Groot Omroepkoor, de Nationale Opera en Muziekcentrum van Omroep.

Aflevering 4, ‘De waarde van koordirigenten’, gaat in op de rol van de dirigent. Wat brengt iemand ertoe om als dirigent aan de slag te gaan?  Is de dirigent alleen een zwaaibaas die de maat aangeeft of is hun rol veel groter? Ook gaan we in deze aflevering in op de impact die corona heeft gehad op dirigenten. Je krijgt een inkijkje in de verschillende dirigentenopleidingen en we staan we stil bij de arbeidsmarktpositie van dirigenten. Aan het woord komen o.a. dirigent Maria van Nieukerken (kamerkoor PA’dam en Toonkunst Rotterdam), docent Hans Noijens van de Dirigentenwerkplaats Utrecht en vocal coach Merel Martens (Vocal Leaderschip).

Als luisteraar/koorlid kun je deel uitmaken van deze podcastserie door jouw ervaringen met koorzang, vragen en bruisende ideeën te delen via podcastkoornetwerk@gmail.com.

Meer informatie vind je op www.koornetwerk.nl

Samenstelling: Gerard van den Berg (Verhaal Mij)
Productie: Froukelien IJntema

Muziek:

‘Blij om je te horen’, ingezongen door Nederlands Kamerkoor
Compositie: Jetse Bremer Tekst: Ivo de Wijs Idee: KBZON

Verder hoor je muziek van Vocal KaxexePa’damToonkunstkoor Rotterdam en Maze 
– Op website Koornetwerk Nederland vind je overzicht van dirigentenopleidingen;
– Meer info over dirigentenwerkplaats vind je op https://dirigentenwerkplaats.nl/
– Meer info over Vocal Leadership vind je bij Codarts of op https://www.vocalleadership.nl/

Aflevering 5, Lang leve de professionele koren!, kijkt naar de bijzondere positie van professionele koren. Wat is hun belang voor de gehele koorsector? Wat is er nodig om hun verhaal te blijven uitdragen? En hoe kunnen professionele- en amateurkoren elkaar ondersteunen?

Je krijgt een inkijkje in de keuken van 3 koren: het Nederlands KamerkoorZO! Gospel Choir en het closeharmonykoor DeKoor. Aan het woord komen o.a. artistiek leider Tido Visser (Nederlands Kamerkoor), directeur-bestuurder Gordon Cruden (ZO! Gospel Choir), zanger en pr-man Hessel Wiersema (DeKoor), Jantien Westerveld (Meer Muziek in de Klas) en Daphne Wassink (Koornetwerk Nederland).

Samenstelling: Gerard van den Berg (Verhaal Mij)
Productie: Froukelien IJntema

Muziek
* Muziek uit voorstelling ‘Uncut’ van Nederlands Kamerkoor, ism met BL!NDMAN & ORBI.  Idee en compositie: Renske Vrolijk; concept, libretto en muziekdramaturgie: Annechien Koerselman; libretto: Wendela de Vos; visuals: Lise Bruyneel; mise en espace: Tido Visser.  
* Zo! Gospel Choir in Paradiso: ‘Old school medley’, ‘Steal away’ en ‘My Reedemer’
* Dekoor Close Harmony:  ‘Indodana’, ‘Can’t feel my face’, ‘Nica’s dream’ van album ‘Range’. Dirigent: Christoph Mac-Carty

Aflevering 6, Op weg naar een inclusieve en toekomstbestendige koorsector!’ neemt een voorschot op de toekomst. Hoe zou de koorsector er over tien jaar uit kunnen zien en wat is hier voor nodig? Hoe maken we de sector diverser en inclusiever? En welke rol zou jij daar met jouw koor in kunnen spelen? Aan het woord komen onder meer directeur Hedwig Verhoeven van Fonds voor Cultuurparticipatie, Rohan Poldervaart (BALK TOPfestival en BALK, voorheen Vocal Statements), directeur-bestuurder Gordon Cruden (ZO! Gospel Choir) en Daphne Wassink (scheidend voorzitter Koornetwerk Nederland).

Muziek:
* Reis naar de toekomst – leerlingen Trajectum College Utrecht ikv Vocal Statements
*  Vocal Kaxexe
*  Dekoor Close Harmony:  ‘Indodana’ van album ‘Range’. Dirigent: Christoph Mac-Carty
*  Zo! Gospel Choir in Paradiso: ‘My Reedemer’
* Partipatiekoor:  Hosha Na, hoogtepunten uit de Matthäus Passion’, is een project van de Participatiekoren Haarlem, Delft en Bussum in samenwerking met het Radio Filharmonisch Orkest en Wybe Kooimans (orgel), het Jeugdkoor Spaarne en zangers van het Groot Omroepkoor, de Nationale Opera en Muziekcentrum van Omroep.
* Zingen voor je leven
Venrays Mannenkoor
Vocaal Ensemble Cantamare
* ‘Thuis’ (muziek: Henk Stoeten/tekst: Bernadette Blesgraaf-Roest), dirigent: Jurriaan Poesse
* ‘I Long for Words and Worlds’, (muziek: Henk Stoeten/tekst: Yvette van den Berg), dirigent: Jurriaan Poesse
* ‘Ik ben wie ik ben’ – leerlingen van Gerrit Rietveld college in Utrecht ism Metropole Orkest. 

Samenstelling: Gerard van den Berg (Verhaal Mij)
Productie: Froukelien IJntema


De podcast – gemaakt door Gerard van den Berg van Verhaal mij en producent Froukelien IJntema in opdracht van Koornetwerk Nederland en Nederlands Kamerkoor – is te beluisteren via https://koornetwerk.nl/een-en-al-koor/ én te vinden in de bekende podcastapps.

Voor het selecteren van de thema’s van de podcast werd onder meer het Herstel- en Toekomstplan voor de koorsector gebruikt, dat Koornetwerk Nederland in september 2022 presenteerde. In dit document worden uitdagingen en knelpunten voor de Nederlandse koorsector overzichtelijk gerangschikt maar het bevat ook aanbevelingen voor oplossingen daarvan.

‘Eén en al Koor’

13 oktober 2022: aflevering 1: ‘Het keerpunt: van corona naar kansen’

27 januari 2023: aflevering 2: ‘Zingende jeugd: It takes a choir to raise a child’

10 maart 2023: aflevering 3: ‘Niet vergrijzen, maar verzilveren’

18 april 2023: aflevering 4: ‘De waarde van koordirigenten’

30 juni 2023: aflevering 5: ‘Lang leve de professionele koren!’

8 september 2023: aflevering 6 (slot): ‘Op weg naar een inclusieve en toekomstbestendige koorsector!’