'Verruim de TOZO en zorg voor een Garantiefonds'

De Taskforce culturele en creatieve sector wil een verruiming van de TOZO-regeling door af te zien van een vermogens- en partnertoets. Daarmee moeten vooral zelfstandige makers en creatieven in de sector geholpen worden. Van de toegezegde noodsteun van € 537 miljoen (waaronder de € 150 miljoen die gemeenten geacht worden aan te wenden ter ondersteuning van lokale culturele instellingen) is nog te veel geld niet op de plek terechtgekomen waar dat het hardst nodig is, vindt de Taskforce.

De voorstellen zijn onderdeel van een vijfpuntenplan dat de Taskforce de Tweede Kamer per brief heeft voorgelegd. Zo moet er vóór 1 februari een Garantiefonds komen van € 500 miljoen om festivals te helpen met onverzekerbare risico’s. Daarnaast is er behoefte aan een nieuw generiek steunpakket voor de tweede helft van 2021 dat mee-ademt met een herstellende economie. Volgens de Taskforce, een samenwerkingsverband van ruim 100 branche-, beroeps- en belangenorganisaties, benadert de bruto schade voor de sector in 2020 en 2021 inmiddels € 4,5 miljard.

Verder pleit de sector voor een routekaart waarin de afschaling van de beperkingen om publiek te ontvangen, alvast wordt uitgestippeld. Ook zou de overheid zo snel mogelijk testevenementen (Fieldlabs) moeten toelaten waarmee het veilig organiseren van bijeenkomsten wordt onderzocht. Juist deze testbijeenkomsten zijn door de verlenging van de lockdown tot en met 9 februari weer uitgesteld.