Ruut te Velthuis nieuwe voorzitter van Koornetwerk Nederland

Ruut te Velthuis volgt Daphne Wassink op als voorzitter van Koornetwerk Nederland. De Algemene Ledenvergadering van de korenkoepel stemde op 25 november in met zijn voordracht. Daarnaast werden Cora Honing en Marcell Vroeijenstijn benoemd als nieuwe bestuursleden.

Koornetwerk Nederland behoudt met de nieuwe bezetting een krachtig bestuur. Dat is ook hard nodig. De koorwereld staat voor stevige uitdagingen in verband met de komst van het Nationaal Akkoord Amateurkunst. Daarnaast blijft het nodig om het culturele en maatschappelijke belang van amateurkunstondersteuning – en dus ook samenzang – te benadrukken bij bestuurders en beleidsmakers.

Ruut te Velthuis is professioneel musicus, zanger, koordirigent, werkzaam bij het Kunstenhuis Idea Zeist/De Bilt/Soest/Bunnik en voorzitter van de Dirigentenwerkplaats Utrecht. Eerder was hij onder meer bestuurslid en directeur van korenbond BALK. Ruut gelooft in verbinding en samenwerken en wil er, zowel intern als extern, voor zorgen dat er ook in de XXIIe eeuw nog georganiseerde koorzang bestaat in Nederland. Hij wil investeren in jeugd en het zangplezier zichtbaar én bereikbaar maken voor iedereen in een korenwereld die zingt met één mond.

Cora Honing is psycholoog met een lange staat van dienst als manager en bestuurder bij nationale en internationale organisaties op het gebied van oncologie. Zij is ook voorzitter van de Stichting Kanker in Beeld. Die ondersteunt en faciliteert 28 Zingen voor je Levenkoren voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Cora gaat zich binnen het bestuur vooral richten op public affairs.

Marcell Vroeijenstijn is professioneel musicus, zanger, docent en dirigent van koren in verschillende genres. Daarnaast is hij holistisch masseur. Hij is voorzitter van de Stichting Nederlandse Muziekproducties in de regio Geldermalsen. Marcell gaat voor een meer zichtbare korenwereld en gaat zich daar via de activiteitenportefeuille voor inzetten.

Aan het einde van dit jaar verlaten Annalisa Schmad (activiteiten, fondswerving) en Jesje Schalm (secretariaat) het bestuur. Hun vertrek betekent dat de portefeuille secretariaat zodadelijk vacant is. Thomas Hessels (bestuurslid ledenwerving en juridische zaken) zal deze functie waarnemen tot zich een nieuwe bestuurskandidaat meldt. 

Het bestuur van Koornetwerk Nederland in beeld met v.l.n.r. Cora Honing, Thomas Hessels, Jesje Schalm (vertrekkend), Annalisa Schmad (vertrekkend), Ruut te Velthuis en Marcell Vroeijenstijn. Penningmeester Bas Oosthoek ontbreekt op de foto.