Van VAR naar DBA

Opschorting handhaving Wet DBA ​verlengd tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. Lees meer

Onderstaand advies is tot stand gekomen in overleg met de jurist Ton Lamers en fiscaal econoom Dick Molenaar, het contractbureau KCZB en het servicebureau KBZON. Het advies bestaaat uit:

  • een beschrijving van “ Het zangleven na de afschaffing van de VAR” door jurist Ton Lamers
  • aangevuld met “Hoe werkt de artiestenregeling na 1 mei. Alternatieven na afschaffing van de VAR“ door fiscaal econoom Dick Molenaar van “All Arts”
  • met afsluitend een conclusie met adviezen voor solist-dirigent-repetitor en begeleidingsgezelschap

Het zangleven na afschaffing van de VAR

Door: mr. dr. A.H. Lamers

Het zal u niet zijn ontgaan. Per 1 mei 2016 is de VAR afgeschaft. Ook in de muziekwereld heeft dat grote gevolgen. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de gevolgen van de afschaffing van de VAR vanuit het perspectief van de korenorganisaties in Nederland. Lees verder

De artiestenregeling onder de Wet DBA

Door: D. Molenaar

1. Nieuwe Wet DBA: zelf arbeidsverhouding beoordelen Zonder VAR moet er eerst beoordeeld worden of er misschien sprake is van een gewone dienstbetrekking. Ton Lamers heeft dat hiervoor besproken voor solisten, dirigenten, repetitors en begeleidingsgezelschappen. Lees verder

Conclusie en adviezen van Koornetwerk Nederland

De vrij eenvoudige controle van de VAR is vervallen en koren zullen ten opzichte van zelfstandige artiesten anders moeten handelen dan voorheen. Voor zelfstandige dirigenten is er door de voorganger van Koornetwerk Nederland, de VNK, een modelcontract aangeboden aan de belastingdienst dat wacht op goedkeuring.

Het is duidelijk dat de nieuwe overheidsregels moeilijke en onduidelijke materie zijn. Als u lid bent van de KCZB of de KBZON kunnen hun verloningsbureaus u helpen bij het contracteren van uw solisten en musici en bij de financiële afhandeling na uw concert. Zij houden de ontwikkelingen in de politiek nauwlettend in de gaten en zullen er alles aan doen om de regels voor u juist toe te passen.

Op grond van de beschikbare informatie komt Koornetwerk Nederland tot de volgende adviezen:

Voor de solist: als vervanging van de VAR adviseren wij op het contract een tekst op te nemen waaruit blijkt dat de contractant het ondernemerschap beoogt; hij kan dit ook nog op zijn factuur afdrukken. De contracten van de KCZB en de KBZON voldoen hieraan. In geval van nieuwe inzichten of regelgeving zullen deze bureaus de contracten daaraan aanpassen.

Voor de dirigent: het is van groot belang dat er met de dirigent een contract is gesloten waarin duidelijk wordt gesteld dat hij niet in loondienst is, maar diensten verricht. Voor zelfstandige dirigenten is er nu een door de belastingdienst goedgekeurd modelcontract beschikbaar (zie bijlage modelovereenkomst).
Voor dirigenten die niet zelfstandig zijn is er een basis dirigentenovereenkomst (info bij verschillende korenbonden VNK).

Voor de repetitor: ook rond deze categorie bestaat veel onduidelijkheid en onzekerheid. Vooralsnog is ons advies om met uw begeleider een contract te sluiten dat niet leidt tot loondienst maar tot het verrichten van diensten en om zijn inkomsten jaarlijks op te geven middels een IB47-formulier. Voor nadere informatie dient u contact op te nemen met uw eigen korenbond.

Voor een begeleidingsgezelschap: voor deze groep is de mogelijkheid van de zelfstandige status onduidelijker. Veel orkesten hebben geen inhoudingsplichtigenverklaring en besteden de verloning uit aan verloningsbureaus zoals van de KCZB en de KBZON. Voor dit moment kiezen wij ervoor zelfstandigheid voor musici tot de mogelijkheden te laten behoren; zij moeten dan op hun facturen de tekst vermelden waarin zij verklaren het ondernemerschap te beogen. Ook hier geldt dat bij wijzigingen in inzicht of regelgeving de bureaus van de KCZB en de KBZON hun handelen hierop aan zullen passen.

Voor nadere informatie neem contact op met de bureaus KCZB (www.kczb.nl) of KBZON (www.kbzon.nl)