Forse subsidie voor samenzingende jeugd in Nederland

Koornetwerk Nederland kan tot 30 juni 2025 doorgaan met de uitvoering van het project ‘De Jeugd floreert in Samen Zingen’. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft een subsidieaanvraag van de korenkoepel voor dit doel volledig toegekend. Dat is prachtig nieuws voor de koorsector: die kan hiermee verder werken aan nieuwe impulsen voor de kinder- en […]

Lees verder