Forse subsidie voor samenzingende jeugd in Nederland

Koornetwerk Nederland kan tot 30 juni 2025 doorgaan met de uitvoering van het project ‘De Jeugd floreert in Samen Zingen’. Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) heeft een subsidieaanvraag van de korenkoepel voor dit doel volledig toegekend. Dat is prachtig nieuws voor de koorsector: die kan hiermee verder werken aan nieuwe impulsen voor de kinder- en […]

Lees verder

Claudia Franzen werkt focus op kinder- en jeugdkoorzang verder uit

Claudia Franzen wordt projectleider Kinder- en Jeugdkoorzang bij Koornetwerk Nederland. In die functie gaat ze een vervolg geven aan het Kwartiermakerschap Jeugd dat Irene Willems vier maanden lang heeft vervuld. De focus op de samenzingende jeugd is een belangrijk onderdeel van het Herstel- en Toekomstplan van Koornetwerk Nederland dat vorig jaar werd gepresenteerd. Irene Willems […]

Lees verder