Coalitie ziet noodzaak steun voor verenigingen en muziekeducatie

De nieuwe coalitie wil structureel € 170 miljoen per jaar investeren in de creatieve en culturele sector om herstel, vernieuwing en groei mogelijk te maken. En er komt een herstelplan om professionals, instellingen én amateurverenigingen er weer bovenop te helpen en te versterken. Dat staat in het coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst […]

Lees verder