Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector – versie 19 nov.

Dit protocol is aangepast op de adviezen van het RIVM d.d. 30/6. 


Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector

Update 19 november 2020

Vanaf 19 november 2020 is het verboden om buiten de eigen woning in een groep (2 personen of meer) te zingen. Daarnaast mogen alleen jeugdgroepen in de leeftijd t/m 12 jaar samen zingen. Deze wijzigingen zijn in het geactualiseerde protocol van Koornetwerk Nederland verwerkt.


RIVM tekst: Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht
Vragenlijst bezoekers

De verplichte vragenlijst voor gasten in de horeca kan een handig aanvullend hulpmiddel zijn om directe risico’s te vermijden: