Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector – versie 23 aug.

Dit protocol is aangepast op de adviezen van het RIVM d.d. 30/6. 


Samen zingen kan, en kan ook veilig!

Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector

Update 23 augustus 2020

Op 28 juli heeft het RIVM een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten. Zie daarover het afzonderlijke artikel van Koornetwerk Nederland van 21 augustus op de website. Voorts zijn met ingang van 1 juli 2020 de voorwaarden van 1,5 meter afstand door RIVM niet meer van toepassing verklaard op jongeren onder 18 jaar. Dit impliceert dat dit ook niet meer vereist is bij samen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar gold dat al langer.

Deze wijzigingen zijn in het geactualiseerde protocol van Koornetwerk Nederland verwerkt.


Op basis van het Advies Koren en zangensembles, dat de RIVM op 30 juni 2020 heeft uitgebracht is het weer mogelijk geworden om samen te zingen! Dat is heel goed nieuws! Maar samen zingen kan alleen veilig als we alle voorwaarden die daarvoor gelden in acht nemen! Dit betreft zowel de algemene veiligheidsvoorwaarden (1,5 meter afstand etc) als aanvullende voorwaarden voor koren. 

Deze aanvullende voorwaarden staan vermeld in bijgaand protocol. Ze zijn gebaseerd op bovengenoemd RIVM-advies.

Het valt te verwachten dat het protocol in de toekomst verder zal worden aangepast, op basis van opgedane praktijkervaringen, de resultaten van verder onderzoek naar risico’s bij zingen en de vraag hoe zich het corona-virus zich ontwikkelt. Raadpleeg daarom regelmatig deze website om vast te stellen of er nog veranderingen zijn. 

Zie voor algemene richtlijnen voor de cultuursector het Protocol voor de Sector Cultuureducatie en – participatie van Cultuurconnectie. Dit protocol  bevat ook specifieke informatie over ventilatie van ruimten, gedrag rond de lespraktijk, specifieke informatie voor personen tot/met 12 jaar en 13 tot/met 18 jaar en voor zang in muziektheater. 

Den Haag, 1 juli 2020

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland


Bijlage: Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9/7)

RIVM tekst: Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht




Vragenlijst bezoekers

De verplichte vragenlijst voor gasten in de horeca kan een handig aanvullend hulpmiddel zijn om directe risico’s te vermijden: