Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector – versie 14 okt.

Dit protocol is aangepast op de adviezen van het RIVM d.d. 30/6. 


Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector

Update 14 oktober 2020

Met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 13 oktober aangekondigd. Na contact met diverse instanties is onderstaande de laatste stand van zaken. Deze wijzigingen zijn in het geactualiseerde protocol van Koornetwerk Nederland verwerkt.


Bijlage: Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector (update 9/7)

RIVM tekst: Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht
Vragenlijst bezoekers

De verplichte vragenlijst voor gasten in de horeca kan een handig aanvullend hulpmiddel zijn om directe risico’s te vermijden: