Waarom je als koororganisatie lid moet worden van Koornetwerk Nederland

door: Thomas Hessels – Bestuurslid Ledenontwikkeling Koornetwerk Nederland

Mijn ouders waren hun leven lang lid van dezelfde kerk, en de bijbehorende organen als sportclub, politieke partij, koor, enzovoorts. Ik zoek samenwerking met anderen op de inhoudelijke thema’s die me bezighouden. Zaten mijn ouders nog in een piramidale ‘zuil’ belangenbehartigende organen, ik werk binnen een breed netwerk met veel meer variëteit aan mensen, ideeën en belangen. Ook in het korenlandschap zien we deze ontwikkeling. Er zijn nog wel regionale en landelijke belangenbehartigende korenorganisaties (ik ben zelf bestuurslid van een landelijke korenbond), maar de ontwikkeling van koorinitiatieven speelt zich steeds meer daarbuiten af. Zie de opkomst van koorreizen, projectkoren, themakoren, zangvakanties, enzovoorts. Slechts 20% van de koren in Nederland is momenteel aangesloten bij een korenbond. Dit percentage daalt jaarlijks.

Deze ontwikkeling maakt voor Koornetwerk Nederland duidelijk dat ook wij we naar andere organisatievormen moeten kijken. De koorcultuur in Nederland is rijk en heel energiek, maar kennelijk voelen nieuwe koorinitiatieven zich minder thuis bij de traditionele korenbonden. Koornetwerk rekent het tot zijn taak om de gehéle koorsector te bedienen. Dat betekent: ondersteunen van nieuwe vormen van koorzang, maar ook samenwerken bevorderen tussen de diversiteit van korenorganisaties in dienstverlening en belangenbehartiging. Als dat lukt past het Nederlandse korenlandschap meer bij de huidige tijd. En is het klaar voor de toekomst.

Ik hoop dat zoveel mogelijk koorinitiatieven zich herkennen in het belang van samenwerking en zich bij Koornetwerk Nederland willen aansluiten. Iedere (regionale of landelijke) organisatie die zich richt op bevordering van samenzang (korenbonden, maar ook organisaties van dirigenten, opleidingen voor koorzang, enz) is welkom. Zo kunnen we samen zorgen voor een sterke koorcultuur!

Overzicht van de leden en aspirant-leden Koornetwerk Nederland