Vijf nieuwe leden sluiten aan bij Koornetwerk Nederland

Tijdens de (online) Algemene Ledenvergadering op 15 mei jl. zijn maar liefst vijf nieuwe leden formeel toegetreden tot Koornetwerk Nederland:

  • Stichting Boys, keep on singing!
  • Zingen voor je Leven
  • Stichting Amateurkoor
  • De Dirigentenwerkplaats Utrecht
  • VNK Limburg

Daarmee is het aantal leden gegroeid tot 24 Nederlandse koororganisaties. Wij heten de nieuwe leden van harte welkom!


Stichting Boys, keep on singing! – netwerklid

De Stichting Boys, keep on singing! stelt zich ten doel de bevordering en stimulering van het zingen door jongens en mannen. De stichting bevordert daarnaast activiteiten in de breedst denkbare zin die direct en indirect met deze doelstelling samenhangen. Zij richt zich daarbij niet alleen op Nederland maar ook op het buitenland.

De stichting wil haar doel te bereiken door:
1. Het organiseren van concerten en festivals
2. Het organiseren van educatieve activiteiten, studiedagen en symposia
3. Het inventariseren en uitgeven van studiemateriaal en bladmuziek
4. Het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke haar ter bereiking van haar doel gewenst voorkomen.


Stichting Kanker in Beeld / Zingen voor je Leven – korenbondlid

Bij een koor van Zingen voor je Leven staat het plezier centraal. De deelnemers komen met veel plezier naar hun tweewekelijkse repetities. ‘Zingen geeft me een stem’, zeggen ze. En: ‘Als ik zing, voel ik dat ik leef.’ Bij Zingen voor je Leven maakt het niet uit of je goed bent of niet. In alle vrijheid ontdek je je eigen stem. Iedereen is welkom.

De koorleden hebben allemaal, direct of indirect, met kanker te maken. Door samen te zingen denken ze even niet aan de gevoelens van paniek, angst, boosheid of rouw. De aandacht gaat twee uur lang uit naar het zingen. Het plezier en de saamhorigheid versterken elkaar. Als iemand even moet zitten of als iemand moet huilen, schrikt niemand daarvan. Er hoeft niets uitgelegd te worden. Troosten kan als daar behoefte aan is. De koorleden leven met elkaar mee. Er ontstaat een netwerk waar mensen veel aan hebben, ook tijdens zware behandelingen of als de dood nabij komt.

Er zijn jaarlijks concerten (lokaal of landelijk) die voor de meeste deelnemers en hun naasten een hoogtepunt vormen en waar men met warmte op terugkijkt. Het eerste koor startte in 2002. Inmiddels zijn er meer dan 30 koren in het hele land. Iedereen is welkom


Stichting Amateurkoor – netwerklid

Stichting Amateurkoor

Stichting Amateurkoor ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoorzangers op individueel niveau en in koorverband zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Het doel is om hierdoor het draagvlak en bestaansrecht van amateurkoren te vergroten en te verstevigen.

Centraal bij de activiteiten die Stichting Amateurkoor is het samenwerkend en lerend vermogen van de deelnemende koorverenigingen, de koorzangers én alle medewerkers en vrijwilligers. Vanuit het uitgangspunt om opgedane kennis en ervaringen te willen delen, zoekt de stichting gerichte aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe organisatievormen om op die manier krachtige en eigentijdse evenementen te kunnen organiseren.


Stichting Dirigentenwerkplaats Utrecht – netwerklid

Voor de moderne koordirigent is het belangrijk dat ook koorzangers zich voortdurend kunnen ontwikkelen en dus steeds bekwamer worden in koorzang. Als dirigent hanteer je daarom werkvormen waarbij koorzangers zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor goed musiceren, en inspireer je ze tot het maken van mooi muziek! Je hebt een visie op koorzang als maatschappelijk fenomeen en zoekt samenwerking met collega’s, met andere ensembles en met andere kunstrichtingen. Deze visie op de moderne koordirigent wordt overgebracht in de lessen en de andere activiteiten van De Dirigentenwerkplaats Utrecht.


VNK-Limburg – netwerklid

De stichting Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) is hét platform voor de koorzang in Limburg en is actief, ondersteund door de Provincie Limburg en het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL), om koorzang in de provincie Limburg te stimuleren. Dit doen we door diverse activiteiten te organiseren die de koorzang ondersteunen en promoten, zoals de Limburgse Koordagen. Ook initiatieven van koren zelf, die een stimulans zijn voor de koorwereld, worden door ons ondersteund, d.m.v. bijvoorbeeld de Stimuleringsbijdrage Koorscholing.

De koorzang in Limburg laten floreren is en blijft ons streven. Daartoe leiden we, met elkaar, de koorzang door de ontwikkelingen en trends die spelen en gaan spelen. We verkennen wegen voor nieuwe vormen en uitingen. Ontdekken alternatieven om met obstakels en bedreigingen om te gaan. Zoeken en vinden toegevoegde waarde voor het individu en de maatschappij. En vergroten en verbreden de toegankelijkheid van het samen zingen.