‘Vernieuwen van cultuurmaken’: subsidieregeling die er óók is voor koren en hun professionals

Gaat jouw koor iets bijzonders doen? Een activiteit waarmee jullie je verder ontwikkelen? Dan kun je misschien een beroep doen op de subsidieregeling ‘Vernieuwen van cultuurmaken’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Het hoeft niet te gaan om een groot project: ook een kleine stap kan in aanmerking komen voor ondersteuning. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is 10.000 euro.

Zowel culturele verenigingen, stichtingen en zelfstandige cultureel professionals (zoals dirigenten of regisseurs) kunnen een aanvraag indienen voor een project. Het FCP kijkt bij de toekenning naar een ontwikkelstap of een artistiek-inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van cultuurparticipatie. Je mag die ontwikkelstap zelf maken, of deelnemers aan je project maken hem. Vernieuwing kan zitten in wát ze doen, hoe ze dat doen, met wie of waar. Bijvoorbeeld door digitalisering van activiteiten of door verrassende groepen bij elkaar te brengen. Belangrijk is dat de ontwikkeling plaatsvindt vanuit de behoeften van cultuurmakers, en dat het project anderen inspireert.

Aanvragen

De aanvraagperiode is gestart op 14 februari en loopt door tot zo ver het budget reikt, maar uiterlijk tot en met 28 augustus 2024. Natuurlijk zijn er voorwaarden van toepassing. Zo kan de subsidie maximaal 10.000 euro bedragen. Het aangevraagde bedrag mag bovendien maximaal 80% van de projectkosten dekken. En de post Onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, tot het budget bereikt is. Begin daarom op tijd en wacht niet te lang met aanvragen. Daarvoor moet je eerst een account aanmaken op Mijn Fonds, het kan een paar dagen duren voordat dat rond is.

Alle informatie over de subsidieregeling ‘Vernieuwen van cultuurmaken’ is te vinden op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.