Inschrijven UBO-register

Schrijf je vereniging of stichting vóór 27 maart 2022 in in het UBO-register 

Heb je al een bericht ontvangen van de Kamer van Koophandel, over het UBO-register? Zo niet, dan kan dat elk moment gebeuren. Ingevolge nieuwe wetgeving om witwaspraktijken tegen te gaan moeten (ook kleine) verenigingen of stichtingen (zoals zangkoren) een uiteindelijke belanghebbende, een Ultimate Beneficial Owner (UBO) laten registreren.

Registreer jouw UBO

Een UBO is een persoon die een eigendomsbelang of stemrecht heeft in de vereniging/stichting van 25% of meer. Is daarvan geen sprake (vrijwel geen enkel koor zal zo’n UBO hebben) dan adviseert Koornetwerk Nederland het voltallige statutaire bestuur als ‘pseudo UBO’ te registreren. 

Deze registratie kun je digitaal doen via de website van de Kamer van Koophandel en moet uiterlijk eind maart 2022 gedaan zijn. https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/  Alle bestuursleden van de stichting of vereniging moeten worden ingeschreven. In het UBO-register wordt vermeld dat de geregistreerde personen niet daadwerkelijk UBO’s zijn, maar pseudo-UBO’s. 

Wat registreer je?

Het UBO-register bestaat uit een openbaar en een niet-openbaar deel. In het openbare deel komen  naam/namen, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het economische belang van de UBO. Dit deel is alleen doorzoekbaar op naam van de rechtspersoon, niet op afzonderlijke personen.

Het niet-openbare deel bevat BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), geboortedag/plaats/land, woonadres, afschrift van geldig identiteitsdocument en een afschrift van document(en) over het economische belang van de rechtspersoon. Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kunnen deze niet-openbare gegevens inzien.