Taskforce wil maatregelen om culturele sector open te houden

De Taskforce culturele en creatieve sector luidt de noodklok over stijgende energieprijzen en hoge inflatie. Want die vormen weer nieuwe grote tegenslagen voor een sector, die nog volop kampt met de gevolgen van de coronacrisis. In een Brandbrief aan het voltallige kabinet pleit de Taskforce voor maatregelen om de lastendruk in de sector snel en effectief te verlichten.

Zo moet er een compensatie komen voor de stijgende energiekosten en zouden subsidies geïndexeerd kunnen worden op basis van de oplopende kosten. Makers en zzp’ers verdienen steun, onder meer door uitstel van de snelle afbouw van de zelfstandigenaftrek en gunstige belastingmaatregelen.

De Taskforce, waarin Koornetwerk Nederland vertegenwoordigd is via Kunsten ’92, denkt dat de mentale gezondheid van de samenleving onder druk staat en dat juist kunst en cultuur een essentiële rol spelen om die op peil te houden.

Koornetwerk Nederland wijst er zelf nog op dat verenigingen, en dus ook koren, in de knel kunnen komen door hogere huurprijzen voor accommodaties. Ook hogere tarieven van professionals – zoals dirigenten en regisseurs die begrijpelijkerwijs hun huishoudboekje rond moeten krijgen – kunnen een probleem worden.

De culturele en creatieve sector doet ook een beroep op Rijk, provincies en gemeenten om nú te investeren in verduurzaming van cultuurgebouwen en in een ambitieus programma voor energietransitie.