Stop de onnodige regeldruk op vrijwilligers in besturen: teken de petitie!

AVG, UBO-register, de WBTR… wie als vrijwilliger in het bestuur van een amateurkoor zit, kan erover meepraten. Verenigingen worden overspoeld door ingewikkelde wet- en regelgeving die helemaal niet op hen van toepassing is. De petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen moet daar een einde aan maken. Koornetwerk Nederland roept iedereen op de petitie te ondertekenen.

De petitie is gepubliceerd door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Vele organisaties hebben zich gemeld als afzender en zijn betrokken bij het opstellen ervan. Naast Koornetwerk Nederland gaat het om een breed collectief met organisaties als NOC*NSF, COC Nederland, Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, YMCA Nederland, Scouting Nederland en talloze vrijwilligerssteunpunten hebben zich erachter geschaard.

Verenigingen de dupe

“De regelingen en wetten waar vrijwilligers zich tegenwoordig in moeten verdiepen, vreten tijd en energie, leiden tot kopzorgen en jagen verenigingen onnodig op kosten”, zegt Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland. “Er is vaak ook geen touw aan vast te knopen. Bovendien zijn de regels ingegeven door incidenten die zich afspeelden bij grote bedrijven. Waarom moeten 396.000 goedwillende verenigingen en stichtingen daar de dupe van worden? Het is om gek van te worden.”

Doorn in het oog

Als voorbeeld noemt ze het UBO-register (waarin alle verenigingen, stichtingen en coöperaties hun bestuursleden moeten inschrijven voor 27 maart), of ze nou een budget van 500 of 500.000 euro hebben. Ook de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 is ingegaan, is veel kleine organisaties een doorn in het oog. En dan is er ook nog de Wwft waardoor banken moeilijke vragen kunnen stellen omdat een vrijwilligersorganisatie misschien wel geld wit wast of terrorisme financiert. 

“Vrijwilligers van koren moeten zich kunnen richten op de activiteiten die ze organiseren voor hun leden, publiek en samenleving. Dat is in deze tijd al uitdaging genoeg. Die regeldruk ontmoedigt vrijwilligers om aan de slag te gaan of te blijven. Natuurlijk moeten ook verenigingen en stichtingen hun zaken netjes regelen. Maar deze regelgeving heeft niets te maken met de dagelijkse praktijk van de speeltuinvereniging of van een koor waarvan de leden simpelweg samen willen zingen”, aldus Daphne Wassink. 

Met de petitie willen NOV, Koornetwerk Nederland en al die andere afzenders dat:

  1. de Rijksoverheid gaat beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast betaalde baan of zorgtaak;
  2. kleine organisaties waar mogelijk (alsnog) uitgezonderd worden van de wet- en regelgeving;
  3. niet-draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op hoeven te draaien;
  4. bij alle (komende) wet- en regelgeving de Rijksoverheid bekijkt wat er in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Koornetwerk Nederland roept iedereen op de petitie te ondertekenen en zoveel mogelijk te delen via WhatsApp, sociale media en andere kanalen.

De petitie kan hier worden ondertekend. Vergeet niet om daarna de mail te checken en daarin op de juiste link te klikken. Pas dan telt de ondertekening mee!