Samen Zingen 2021 e.v.

Zo’n 1,7 miljoen Nederlanders zingen samen, waarvan ruim de helft in georganiseerd koorverband (bron: European Choral Association). Dat zijn zijn héél veel mensen die plezier beleven aan samenzingen, maar bijna niemand realiseert zich hoe belangrijk de komende maanden gaan worden voor de toekomst van de Nederlandse koorsector.

Een beknopt overzicht in bullets:

  • Dit voorjaar brengt de Raad voor Cultuur haar advies uit voor het Cultuurbeleid 2021 en verder.
  • De Provinciale Staten Verkiezingen op 20 maart en daaropvolgende coalitieakkoorden kunnen veel invloed hebben op de uitgangspunten voor het Cultuurbeleid.
  • Rond de zomer publiceert de minister haar uitgangspunten in een brief over de visie en beleidsvoorstellen van het ministerie.
  • Het najaar volgt besluitvorming in tweede kamer.
  • Vanaf 2020 komt er 80 miljoen structureel bij voor de Cultuurbegroting, cultuurparticipatie krijgt daarvan 6-8 miljoen extra op de begroting.
  • Meer informatie over Cultuurbeleid 2021 en verder tref je op de website van de Rijksoverheid.

Koornetwerk Nederland in gesprek met Raad voor Cultuur
In de afgelopen anderhalf jaar heeft Koornetwerk Nederland samen met leden uit de stuurgroep Samen Zingen 2020 meerdere keren gesproken met de Raad voor Cultuur om de Nederlandse koorwereld in het sectoradvies op te nemen. Met 1,7 miljoen koorzangers in Nederland is dit -by far- de grootste Nederlandse culturele sector.

De gesprekken zijn ontstaan naar aanleiding van het uitbrengen van het Manifest “Zingen, Lekker Belangrijk!” dat in 2017 aan Sander Maas (voorzitter commissie muziek Raad voor Cultuur) is overhandigd. De Raad voor Cultuur heeft in 2018 een oriëntatieronde gehouden en is nu bezig met de nieuwe plannen voor de komende Cultuurnota voor 2020-2024.

Op social media vraagt Koornetwerk Nederland aandacht voor deze 1.700.000 Nederlandse koorzangers: