Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector – versie 1 dec. 2020

Dit protocol is aangepast op de adviezen van het RIVM 


Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector

Update 1 december 2020

Per 1 december 2020 is het zangverbod veranderd in een dringend advies van de overheid om niet te zingen in groepsverband. Uitzonderingen daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar en professionele zangkoren.
Deze wijzigingen zijn in het geactualiseerde protocol van Koornetwerk Nederland verwerkt.


Protocol/aanvullende richtlijnen koorsector update 1 december 2020

RIVM tekst: Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht
Vragenlijst bezoekers

De verplichte vragenlijst voor gasten in de horeca kan een handig aanvullend hulpmiddel zijn om directe risico’s te vermijden: