Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector – versie 25 september 2021

Dit protocol is gebaseerd op de adviezen van het RIVM.


Protocol en aanvullende mogelijkheden voor de koorsector

Update 25 september 2021

Per 25 september 2021 veranderen de coronamaatregelen voor de koorsector. De belangrijkste wijziging is het vervallen van de verplichte 1,5 meter afstand tijdens het zingen. Daarnaast doet het coronatoegangsbewijs (ctb) zijn intrede, namelijk bij de concerten voor publiek. In sommige gevallen is dat ook het geval bij repetities in relatie tot de horeca. Zie daarvoor de verwijzing in de bijlage: Aanvullende mogelijkheden.


Protocol/aanvullende mogelijkheden koorsector update 25 september 2021

RIVM tekst: Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht
Vragenlijst bezoekers

De verplichte vragenlijst voor gasten in de horeca kan een handig aanvullend hulpmiddel zijn om directe risico’s te vermijden: