Positieve adviezen en honorering van rijkssubsidie

Koornetwerk Nederland feliciteert het Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam, het Koor van De Nederlandse Opera, Nederlandse Bachvereniging, Internationale Koorbiënnale, Laurens Collegium, Wishful Singing, Capella Pratensis, Camerata Trajectina en Vocaal Talent Nederland met hun positieve adviezen en honorering van rijkssubsidie voor de komende vier jaar!

Met prinsjesdag kwam voor een aantal instellingen hierover het verlossende woord. De definitieve invulling voor deze groep moet nog worden vormgegeven door het Fonds Podiumkunsten.

Om het feest compleet te maken feliciteren we ook graag het Groot Omroepkoor met hun 75ste verjaardag! 

In een tijd waarin corona de koorsector hard treft zijn dit een enorme opstekers. Na de magere jaren van de afgelopen periodes zijn we blij en trots dat de buitengewone kwaliteit van onze koorsector eindelijk weer gezien en gestimuleerd wordt. Waar de zangers veelal de rekening hebben betaald van bezuiniging, kunnen gezelschappen nu een stap maken naar meer fair practice betalingen. We hopen komende vier jaar fantastische vocale ervaringen mee te kunnen maken met deze gezelschappen. Juist nu samen zingen en concerten beleven even niet meer zo vanzelfsprekend lijkt.

In 2017 sloegen korenorganisaties en dirigenten de handen ineen voor het Manifest Samen Zingen 2020. Een van de doelstellingen was gericht op de nieuwe periode vanaf 2021. Dit resultaat is een enorme opsteker en erkenning. Een belangrijke stap maar we zijn er nog niet. Met 1,7 miljoen samenzingende Nederlanders blijft de top van de pyramide smal.

Hoe mooi zou het zijn wanneer naast deze gezelschappen in de volgende periode ook vocale lichte muziek en gospel zich in dit rijtje kan scharen? En hoe belangrijk is het dat ook buiten de randstad professionele koren kunnen floreren en hun rol in de keten kunnen vervullen?

Koornetwerk Nederland heeft zich aan het manifest verbonden voor de realisatie en uitvoering. We blijven ons daarom ook de komende vier jaar inzetten voor het behoud en verbetering van de positie van koormuziek in Nederland, professioneel én amateur.

Want de zorg voor ondersteuning voor amateurkoren is een punt van zorg dat door de gevolgen van corona nog meer onder druk is komen te staan. Zowel landelijk, regionaal als lokaal is deze niet vanzelfsprekend of veelal zelfs afwezig. Koornetwerk Nederland blijft zich hier hard voor maken. Juist nu de duizenden koren, dirigenten en vrijwilligers kampen met grote uitdagingen om in de huidige omstandigheden activiteiten voor hun zangers vorm te geven. Nu het weer kan en mag, verdienen zijn alle steun. Ook daarom is het positieve bericht voor de professionele gezelschappen van belang: samen komen we corona door!