Organisatiekracht van koren moet beter

Meer dan de helft van de verenigingen die amateurkunst beoefen ziet het ledenaantal dalen. De coronapandemie heeft deze ontwikkeling versterkt. Met name dansgroepen en koren zijn somber over de toekomst. Dit is één van de conclusies van de tweede Verenigingsmonitor die LKCA in september heeft uitgebracht. De monitor beveelt aan dat verenigingen hun organisatiekracht verbeteren. En dat gemeenten, koepelorganisaties en steunfuncties hen daarbij helpen.

De Verenigingsmonitor komt elke drie jaar uit met cijfers over organisatiekracht, artistiek aanbod en maatschappelijke oriëntatie. Voorjaar 2022 brengt LKCA een afzonderlijke monitor uit met gedetailleerde informatie over zangkoren.

Verenigingsmonitor 2021

Muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen zijn een belangrijke voorziening voor een groot deel van de kunstbeoefenaars in Nederland. De driejaarlijkse VerenigingsMonitor onderzoekt de belangrijkste trends en thema’s binnen deze verenigingen voor kunstbeoefening. De eerste editie van de VerenigingsMonitor vond in 2018 plaats. In deze publicatie vind je de landelijke resultaten van de tweede editie uit 2021. Deze keer stond de monitor mede in het teken van de gevolgen van de corona-pandemie.

Download de monitor hier:  https://www.lkca.nl/publicatie/verenigingsmonitor-2021