Nieuwe leden: NKF, NKK en ZIMIHC

Koornetwerk Nederland heeft drie nieuwe “aspirant” leden mogen verwelkomen: Het Nederlands Koorfestival, Nederlands Kamerkoor en ZIMIHC. De aanmelding kwam aansluitend op het besluit in de laatste Algemene Leden Vergadering dat naast Nederlandse Korenbonden het lidmaatschap vanaf 1 januari 2019 voor alle landelijke en regionale koororganisatie die voldoet aan de voorwaarden en de doelstellingen van Koornetwerk Nederland openstaat.

De nieuwe aspirant leden zijn actief binnen de Stuurgroep Samen Zingen 2020 en waren daarom al nauw betrokken bij Koornetwerk Nederland. De nieuwe leden profileren zich als voorvechters van vernieuwing in de Nederlandse koorsector en zien het belang in van samenwerking om dat te bereiken. De diversiteit van de nieuwe leden sluit nauw aan bij de profilering van Koornetwerk Nederland als belangenbehartiger van de hele koorsector.

Het bestuur heeft verheugd gereageerd op de nieuwe aspirant leden en geconstateerd dat de organisaties aan de voorwaarden voor lidmaatschap voldoen. Tijdens de ALV op 22 mei a.s. wordt het lidmaatschap geformaliseerd.

Ook lid te worden? KLIK HIER voor meer informatie!