MuziekAkkoord voor het Speciaal Onderwijs

Op 23 november 2022 was Koningin Máxima, erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas, aanwezig bij de ondertekening van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Ruim 100 betrokken partijen zetten hun handtekening onder het Akkoord, waarin is opgenomen hoe het muziekonderwijs binnen vijf jaar verankerd wordt op alle 543 basisscholen speciaal onderwijs. De ondertekening vond plaats tijdens de Landelijke MuziekTafeldag.

Het MuziekAkkoord wil over vijf jaar een aantal doelstellingen bereikt hebben. Zo moet er een werkgroep speciaal onderwijs komen op initiatief van Méér Muziek in de Klas die meedenkt over de stappen richting het speciaal onderwijs. Daarnaast wordt gemikt op een landelijke behoeftepeiling over muziekonderwijs op de scholen voor speciaal onderwijs waarna de resultaten door de werkgroep speciaal onderwijs vertaald worden in actiepunten richting het onderwijs, de opleidingsinstituten en het culturele veld.

Ruim 100 scholen voor speciaal onderwijs ontvangen een stimulansvoucher voor muziekonderwijs met een instrumentenpakket en een introductieles. En jaarlijkse kennisdelingsbijeenkomsten gaan bijdragen aan versterking van het landelijk netwerk voor vakdocenten en/of vakspecialisten muziek in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Het MuziekAkkoord is een open akkoord. Dat wil zeggen dat partijen die zich erachter scharen alsnog kunnen meetekenen. Mail voor meer informatie: mkorffdegidts@meermuziekindeklas.nl.