Minister Van Engelshoven van OCW brengt 28/9 werkbezoek aan Nederlandse koorsector

Voor het eerst in ruim 20 jaar brengt een minister van cultuur een formeel werkbezoek aan de Nederlandse koorsector. Het werkbezoek is een reactie van de minister op de uitnodigingsbrief die Koornetwerk Nederland samen met KNMO schreef onder de titel: “Pleidooi voor Actieplan: Muziek meemaken!” 

Minister Van Engelshoven gaat tijdens het werkbezoek in gesprek met een brede afvaardiging van de Nederlandse koorsector om kennis te maken met de omvang en intensiteit van de sector. Het werkbezoek heeft plaats tijdens het 11e internationale Barbershop Ontmoetings- festival op zaterdag 28 september in Den Bosch.

De nationale belangenbehartigers voor koren en amateurorkesten vragen in de uitnodigingsbrief om aandacht voor de omvang en het maatschappelijke belang van de koorsector. Tijdens het werkbezoek en het overleg wil Koornetwerk Nederland het bestaande beeld van de koorsector nuanceren opdat dit meegenomen kan worden in het nieuwe cultuurbeleid. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het verenigingsleven en de honderdduizenden vrijwilligers in deze sector die onder zware druk staat door grote veranderingen in de samenleving. De koorsector zelf kan én wil hiervoor nieuwe vormen van organiseren en kunst beoefenen ontwikkelen, maar zal daarvoor met beleid en financiering ondersteund moeten worden.

Vanzelfsprekend wordt na afloop uitgebreid verslag gedaan van het werkbezoek van de minister.

Lees hier de volledige brief aan Minister Van Engelshoven