Minister Van Engelshoven van OCW: “Amateurkunst is belangrijkste drager van cultuur”

Op zaterdag 28 september heeft minister Van Engelshoven van OCW een officieel werkbezoek gebracht aan de Nederlandse koorsector op uitnodiging van Koornetwerk Nederland en KNMO. Tijdens het werkbezoek in Den Bosch is de minister in gesprek gegaan met een brede afvaardiging van de Nederlandse koorsector. Onderdeel van het werkbezoek was het bijwonen van het 11de Barbershop Ontmoetingsfestival, waar 25 koren op 16 lokaties in de stad uitvoeringen verzorgden.

De minister gaf in haar openingswoord al aan dat ze in gesprek wilde komen over de Nederlandse koorsector om te kijken hoe de het verenigingsleven zich met elkaar kan versterken om er voor te zorgen dat we in Nederland een levendige amateurmuzieksector houden. Er moet gekeken worden hoe jongeren betrokken kunnen worden om te zorgen dat het het stokje steeds weer doorgegeven blijft worden.

In haar openingswoord benadrukte de minister de belangrijke rol van de amateurmuzieksector in het toegankelijk houden van cultuur. “Als het gaat om cultuur in Nederland, bent u met heel veel vrijwilligers een van de belangrijkste dragers hiervan. Het hart van de Nederlandse cultuur is precies datgene wat ú doet. Met heel veel vrijwilligers zorgen dat verhalen verteld blijven worden,” aldus minister Van Engelshoven.

Tijdens het werkbezoek ging de minister in gesprek met een brede vertegenwoordiging van de sector. Er werd onder meer gesproken over de functie van de koorsector in perspectief tot gezondheid, sociale verbinding en maatschappelijke context. Daarbij werden ook de problemen in het verenigingsleven besproken dat bijna volledig draait op vrijwilligers. Vergrijzing kwam daarbij ter sprake, naast de essentiële rol die zingen kan spelen voor groeiende eenzaamheid bij ouderen of voor met mensen met verschillende ziektebeelden zoals dementie, alzheimer of kanker.

De minister sprak haar bewondering voor de omvang van de sector uit en prees de vindingrijkheid waarmee van binnenuit initiatieven tot ontwikkeling worden gebracht. Na afloop nodigde ze Koornetwerk Nederland uit samen het gesprek met haar te vervolgen om te kijken hoe de uitdaging van de Nederlandse koorsector ondersteund kan worden.

Het werkbezoek van de minister werd afgesloten met een bezoek aan enkele uitvoeringen van barbershopkwartetten en -koren.

Citaten uit de openingstoespraak van Ingrid van Engelshoven, minister van OCW:

“Ik wil in gesprek over de koorsector in heel Nederland om te kijken hoe kunnen we nou met elkaar versterken en kunnen we er voor zorgen dat we in Nederland een levendige koorsector houden, dat we jongeren daarbij betrekken en zorgen dat het stokje steeds weer doorgegeven blijft worden.”

“En goede actieve amateurs zoals u spelen een belangrijke rol in het toegankelijk houden van cultuur. Als het gaat om cultuur in Nederland , bent u met heel veel vrijwilligers een van de belangrijkste dragers hiervan. En ik kan dat niet vaak genoeg zeggen, want vaak denkt men dat cultuurbeleid gaat om de de fantastische schilderijen van Jheronimus Bosch, om de Rembrandts, om de Nationale Opera, maar het hart van de Nederlandse cultuur is precies datgene wat ú doet. Met heel veel vrijwilligers zorgen dat verhalen verteld blijven worden.”