Meet Up: Samenwerken in koorzingend Nederland

Op woensdag 6 juni komen verschillende koorinitiatieven bijeen in Utrecht om te brainstormen over onderlinge samenwerking. Er zijn uitnodigingen uitgegaan naar koren die niet zijn georganiseerd in korenbonden en naar educatieve organisaties, festivalinitiatieven, regionale koorzangclusters, korenmedia en beroepsgroepen voor koren. Doelstelling van de brainstorm is om te bespreken wat er nodig is om koorzang in Nederland op de kaart te houden, waar er kansen liggen voor samenwerking, welke gemeenschappelijke behoeften er leven.

De brainstorm is een initiatief van Koornetwerk Nederland, in samenwerking met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). De bijeenkomst biedt KNN input voor  haar rol als belangenbehartiger van koorzingend Nederland in zo breed mogelijk verband. Het LKCA ondersteunt dit proces vanuit haar brede kennis van de amateurkunst, cultuurparticipatie en cultuureducatie.

De meet-up vindt plaats op woensdag 6 juni 2018 van 16.00-20.00 uur bij het LKCA in Utrecht, Kromme Nieuwegracht 66.  Er zijn inleidingen van Daphne Wassink (voorzitter Koornetwerk Nederland) en Sanne Scholten (directeur-bestuurder LKCA) en veel ruimte voor discussie en ontmoeting. In de volgende nieuwsbrief zullen we verslag doen van de uitkomsten. 

Wat er in de door korenorganisaties “georganiseerde” korenwereld leeft, hebben we wel redelijk in het vizier, maar dat geldt minder voor het rijke, interessante en diverse aanbod voor koren, koorzangers en dirigenten daarbuiten. Dat is ook een deel van de sector waar de vernieuwing en ontwikkeling plaatsvindt en die vaak bruist van energie en ambitie. Welke ontwikkelingen en behoeften daar leven willen we scherper in beeld krijgen om te kijken of ondersteuning of samenwerking mogelijk is. Daarvoor gaan we graag met jou, als vertegenwoordiger van die wereld, in gesprek.

KNN (de in juni 2017 opgerichte landelijke bundeling van korenbonden) verkent momenteel de behoeften en vragen die er in de brede koorwereld leven. De bijeenkomst zal input leveren voor de invulling van haar rol als belangenbehartiger van koorzingend Nederland in zo breed mogelijk verband. KNN werkt daarin samen met het LKCA. Het LKCA vanuit haar brede kennis van de amateurkunst, cultuurparticipatie en cultuureducatie, KNN vanuit haar specifieke kennis van de koorsector – vocale muziek.   

Het programma ziet er als volgt uit (o.v.b.):

16.00   Welkom en inleiding over trends en ontwikkelingen in de koorsector door Daphne Wassink (voorzitter Koornetwerk Nederland) en Sanne Scholten (directeur-bestuurder LKCA).
16.30   Interactieve inventarisatie van wensen en opvattingen (in groepen)
18.00   netwerkbuffet
18.45   Presentaties resultaten vanuit de groepen en wrap-up (Daphne Wassink, Thomas Hessels en Hans Noijens LKCA)
19.30   Einde

De bijeenkomst is bij het LKCA, Kromme Nieuwegracht 66 (ingang Jeruzalemstraat) 3512 HL Utrecht, zie ook 
Deelname is gratis, het buffet word je aangeboden. 

Aanmelding graag uiterlijk 20 mei naar Maryanhess@lkca.nl.. Als je zelf verhinderd bent, vragen we je een vervanger te attenderen om zich aan te melden. Er is plaats voor maximaal 25  deelnemers.

Als je nog vragen hebt dan horen we dat graag!

Thomas Hessels en Daphne Wassink (Koornetwerk Nederland)
Hans Noijens (LKCA)