Luidkeels, bij voorkeur!

Om het geluid van ruim 1,5 miljoen Nederlanders die samen zingen te laten horen, kan ook jij helpen.

Laat iedereen weten dat je zingt. Luidkeels, bij voorkeur en gebruik #ikZing! in al je online communicatie. Want onze prachtige koorsector heeft zich al veel te lang in klinkende bescheidenheid opgesteld.

Samenzingend Nederland is ruim anderhalf miljoen zangers groot. Als belangenbehartiger van de Nederlandse koorsector willen we samenzang in al haar diversiteit voor iedereen bereikbaar maken. Geen geringe klus.

Dus is het van groot belang dat iedereen in Nederland die zich in de koorwereld beweegt -zangers én organisaties, professioneel én amateur- meehelpt om de zichtbaarheid van de koorsector te vergroten. Laat weten dat je zingt. Voeg #ikZing! toe aan in jouw social media communicatie. Roep het van de daken wat samen- zingen voor jou doet. Luidkeels, bij voorkeur! Maak er regelmatig het gesprek van de dag van op je werk. Of vertel over je passie op een volgend feestje met vrienden. En toon je koor, bijvoorbeeld in juni via de campagne van iktoon.

Als licentiehouder bij Buma, Stemra en Femu biedt Koornetwerk Nederland korenbonden die lid zijn een grote korting op de wettelijk verplichte afdrachten. Een goede reden om als koor lid te worden van een aangesloten korenbond.

De omzet vanuit deze licenties is relatief groot, maar de aanvullende inkomsten voor van Koornetwerk Nederland zijn beperkt. De slagkracht van Koornetwerk Nederland is daardoor beperkt tot de professionele inzet van onze onbezoldigde bestuursleden. Met veel respect zie ik wat mijn collega’s met veel creativiteit bereiken, maar dat is niet genoeg.

Organisaties kunnen vanaf dit jaar netwerklid worden en zo het werk van Koornetwerk Nederland ondersteunen. Netwerkleden krijgen niet alleen toegang tot al onze activiteiten, maar veel belangrijker: hoe groter de achterban die we representeren, hoe effectiever de lobby wordt naar onder meer overheden, fondsen, podia en opleiders van dirigenten om zo deskundigheid in de koosector te bewaken.

En natuurlijk maken we ook het geluid van 1,5 miljoen samenzingende Nederlanders zichtbaar, zo luidkeels als we kunnen. Daarom is Koornetwerk Nederland o.m. partner van de iktoon-campagne. En steunen we onderscheidende koorprojecten. Geven we richting aan de speerpunten uit het ‘Manifest Zingen, Lekker Belangrijk’. En brengen we de inhoudelijke dialoog op gang vanuit netwerkbijeenkomsten om de toekomst van de Nederlandse koorsector veilig te stellen.