Lidmaatschap nu voor hele koorsector

Koornetwerk Nederland ontwikkelt zich tot belangenbehartiger van de hele Nederlandse koorsector. Daarom is het vanaf 1 januari 2019 voor alle landelijke en regionale koororganisatie die voldoet aan de voorwaarden en de doestellingen van Koornetwerk Nederland mogelijk om lid te worden.

Dit ‘Netwerklidmaatschap’ kost € 250,00 per organisatie per jaar. We bieden:

  • Toegang tot informatie over relevante koorontwikkelingen;
  • Recht op deelname aan activiteiten en evenementen gerelateerd aan Koornetwerk Nederland;
  • Representatie van hun sectorale belangen op landelijk niveau
  • Een Netwerklid heeft dezelfde statutaire rechten en plichten als andere leden, en één stem op de ALV.

Uiteraard gaan we er wel vanuit dat Netwerkleden ook een actieve bijdrage leveren in het realiseren van de doelstellingen van Koornetwerk Nederland.

Belangstelling om lid te worden? Vraag hier meer informatie aan: info@koornetwerk.nl.