Samen slim deelnemers werven

Maandag 27 januari 2020, 19.00 – 21.30
LKCA, Lange Viestraat 365 Utrecht (5e verdieping van kantorenpand La Vie)
Deelname is gratis

Koornetwerk Nederland en LKCA (het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) nodigen koren en korenorganisaties uit voor een themabijeenkomst over de cursus Samen slim deelsnemers werven. In deze bijeenkomst krijg je informatie over deze cursus die er op is gericht meer deelnemers duurzaam bij je organisatie te betrekken. De cursus is ontwikkeld in de sportsector en daar een groot succes.

Kernpunt van de cursus is de methodiek om je als koor specifieker te richten op de behoeften van zangers in de huidige samenleving. Er wordt nog volop gezongen in Nederland, alleen verbinden mensen zich minder vanzelfsprekend met ‘klassieke’ verenigingen. Met een vernieuwende oriëntatie kun je die ‘slapende’ zangers wél binnen halen. Hoe je dat doet, leer je in deze cursus. En je brengt het ook meteen in praktijk, aan de hand van een slim stappenplan in een e-learning platform.

De themabijeenkomst is interessant voor:

  1. Actieve leden van koren(organisaties) die zich willen oriënteren op de cursus. Zij kunnen daarna besluiten om zelf een training te volgen tot gecertificeerd cursusleider en bieden daarna de cursus aan in het eigen netwerk. Of zij zoeken in hun netwerk personen die de training zouden kunnen doen.
  2. Actieve leden van koren die zelf praktisch gericht met de cursus aan de gang willen binnen de eigen kooromgeving.

De tijdsinzet voor de opleiding tot cursusleider is 1 dagdeel, thuis oefenen met de portal en een terugkomdagdeel om aan te tonen dat je de cursusstof beheerst. Als dat zo is krijg je het Certificaat Cursusleider Samen Slim Deelnemers Werven. De training tot cursusleider wordt gegeven op maandag 17 februari van 19.00 tot 21.00 uur bij het LKCA te Utrecht. De datum van de terugkomdag wordt in overleg bepaald. De kosten bedragen € 25,00 per deelnemer.

De tijdsinzet voor degenen die praktisch met de cursus aan de gang willen is drie bijeenkomsten van 2,5 uur, plus huiswerk via e-learning. Bij elkaar is dat ongeveer 30 uur. Data, locatie en bijbehorende kosten kunnen de deelnemers zelf maatgericht bepalen. Het is mogelijk een externe cursusleider op locatie te laten komen (die daarvoor een tarief rekent), maar men kan er ook voor kiezen eerst een cursusleider op te laten leiden die vervolgens aan een specifieke groep koren de cursus geeft. Dat laatste zal in de regel goedkoper en maatgerichter zijn. Een cursusgroep bestaat uit maximaal 20 personen. Het is aan te bevelen dat er per koor 2 tot 4 personen deelnemen, zodat de oefenstof niet geïsoleerd blijft in één persoon.

Nadere informatie? Stuur een mailtje naar info@koornetwerk.nl en we noteren je voor de themabijeenkomst. Deze zal geleid worden door Thomas Hessels (bestuurslid van Koornetwerk Nederland) en Matthijs Beerepoot (specialist cultuurparticipatie LKCA). Beiden zijn gecertificeerd cursusleider.