Kunsten ’92: ‘Neem kunst en cultuur mee in maatschappelijke innovatie’

Neem kunst en cultuur mee in gesprekken over brede welvaart en maatschappelijk, sociale innovatie. En: zorg voor een geoormerkte en wettelijk verankerde zorgplicht voor gemeenten en provincies om kunst, cultuur en erfgoed toegankelijk en bereikbaar te houden voor iedereen. Het zijn twee van de acht suggesties die Kunsten ’92 meegeeft aan de politieke partijen die nu aan de slag gaan met het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s.

Kunsten ’92 is de belangenorganisatie voor de hele culturele en creatieve sector, met meer dan 420 leden uit alle disciplines, van de kunsten tot nieuwe media, design, musea en monumenten, en van makers tot organisaties. Ook Koornetwerk Nederland is er bij aangesloten.

Kunsten ’92 dringt er bij de politiek op aan om vertrouwen het uitgangspunt te laten zijn voor de kunstensector. “Vertrouwen is een van de kernwaarden van cultuurbeleid en subsidieverlening en om die reden ook vastgelegd in de Fair Practice Code“, aldus de belangenorganisatie.

Daarnaast vraagt Kunsten ‘2 om investeringen in onderwijs, cultuureducatie, kunst(vak)onderwijs, onderzoek, culturele programma’s en lees- en schrijfvaardigheid. “Kunst en wetenschap waren ooit twee kanten van dezelfde medaille; breng die twee kanten weer bij elkaar”, stelt Kunsten ’92.

Ook de financiële onzekerheid en de werkdruk moet worden aangepakt. Daarom moet ook het lage btw-tarief van 9% behouden blijven als onderdeel van het arbeidsmarktbeleid.

Lees hier het bericht van Kunsten ’92.

Zodra de verkiezingsprogramma’s er zijn, maakt Kunsten ’92 een analyse van de programma’s om de punten opnieuw, gericht, onder de aandacht van de partijen te brengen.