Korenbonden zien licht herstel in ledenaantallen

Jaarlijks inventariseert Koornetwerk Nederland het aantal aangesloten koorzangers bij de Nederlandse korenbonden. Per 1 januari 2023 laat een meerderheid van deze bonden een herstel in ledenaantallen zien. Dat stemt hoopvol, na twee jaren van ongekende terugloop door corona: in 2020 en 2021 stopte in totaal 18 procent van de aangesloten zangers.


Een derde van de bij Koornetwerk Nederland aangesloten korenbonden meldde in 2022 dat de groei in het ledenaantal van vóór corona opnieuw is ingezet. Ondanks een veelheid aan creatieve manieren om te blijven zingen, hebben echter niet alle koren en zanggroepen deze ‘winterslaap’ overleefd. Er zijn ook bonden die nog een geringe terugloop laten zien, maar wel significant minder dan de jaren ervoor.

De sector lijkt zich hiermee langzaam te herstellen, maar koren en zanggroepen hebben tegelijk alweer andere uitdagingen het hoofd te bieden. Koornetwerk Nederland blijft zich inzetten voor het herstel en de toekomst van de sector.