Koren en de energierekening

De hoge energiekosten kunnen doorwerken in het cultureel-maatschappelijk leven en dus ook naar de koorwereld. Denk aan repetitielocaties waar beheerders de verwarming laag of zelfs uit zetten waardoor het lastig wordt om te repeteren. Of waar de gasprijs leidt tot een flink hogere huurprijs. Mogelijk moeten koren uitwijken naar alternatieve oefenruimtes.

Speelt dit probleem ook bij jullie koor? Koornetwerk Nederland raadt aan om contact op te nemen met de gemeente. Om maatschappelijke organisaties te ondersteunen, zijn er namelijk middelen naar het Gemeentefonds gegaan. Daar kúnnen gemeenten een beroep op doen. Maar dan moeten ze wel weten hoe hoog de nood is. Laat het ze dus vooral weten als je koor in problemen komt. En meld het ook meteen aan Koornetwerk Nederland: ook wij willen graag een beeld krijgen van de omvang van de problematiek zodat we – indien nodig – in gesprek kunnen met de overheid. Stuur je mail naar erica.tervelde@koornetwerk.nl of naar jan.van.deursen@koornetwerk.nl.

Verder doet Kunsten ’92 de suggestie aan verenigingen die in problemen komen, om hun gemeente aan te spreken op de extra najaarsnotagelden van het Rijk. Die zijn bedoeld om de cultuursector (organisaties en werkenden) in hun gemeente overeind te houden. Zie: https://www.kunsten92.nl/leden-en-anderen-roep-uw-eigen-gemeente-op-om-met-de-najaarsnotagelden-van-het-rijk-de-cultuursector-te-steunen/

In Friesland zorgt Keunstwurk – samen met koepelorganisaties Sako en Iepen DoEk – al voor een ‘financiële energieboost’ om verenigingen de helpende hand te bieden bij hoge energielasten. Er is daar een maximaal bedrag mogelijk van € 400,-, bedoeld om de meest urgente openstaande rekeningen van verenigingen te betalen.

Verder is er een enkel koor dat beschikt over een eigen accommodatie. Dat kan mogelijk een beroep doen op de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Die is in eerste instantie gericht op het midden- en kleinbedrijf maar zanggroepen met een eigen accommodatie die staan ingeschreven in het Handelsregister (KvK) kunnen er misschien ook gebruik van maken als ze aan de voorwaarden voldoen. De KNVB heeft voetbalverenigingen daar ook al attent op gemaakt. Kijk voor de TEK-regeling op de site van de Rijksoverheid.