Koorprotocol aangepast naar situatie per 6 november 2021

Artikel aangepast op 5 november 2021, 17.25 uur

Koornetwerk Nederland heeft het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector aangepast naar de situatie per 6 november 2021. Dat geldt ook voor de FAQ-pagina.

De belangrijkste wijziging is de invoering van een verplicht coronatoegangsbewijs (ctb) bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder. Dat geldt dus ook voor koorrepetities en uitvoeringen. Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor dirigenten en/of artistiek leiders, die beroepsmatig bij de kunst- en cultuurbeoefening betrokken zijn. Mogelijk neemt het kabinet hierover in een later stadium een nieuw besluit.

Het ctb was al verplicht voor het publiek bij uitvoeringen. Waar de ctb-plicht van kracht is, hoeven geen mondkapjes te worden gedragen. De 1,5 meter afstand is niet verplicht maar wordt door de overheid wel dringend geadviseerd als veilige afstand. Zie ook de bijlage: Aanvullende mogelijkheden.