KoorKracht!-sessies leveren mooie ideeën voor de koorwereld op

De vier KoorKracht!-sessies die Koornetwerk Nederland in juni 2021 presenteerde, hebben erg veel mooie handreikingen, suggesties en ideeën opgeleverd. Elke bijeenkomst trok geïnteresseerde, betrokken deelnemers uit de volle breedte van de koorsector. De behoefte en de wil om de koorwereld inspirerende impulsen te geven voor een krachtig herstel na alle tegenslagen tijdens de coronapandemie, is groot. Koornetwerk Nederland gebruikt de input als aanzet voor een Herstelplan.  

[TK] De betekenis van zingen

In sessie 1 – Storytelling – bleek bijvoorbeeld dat veel koren de neiging hebben om volop in te zetten op pr en marketing om nieuwe leden te werven. Bijna altijd wordt daarvoor de bekende informatieriedel ingezet: ‘Oh wat zijn we toch leuk, dit is ons repertoire, daar en dan repeteren we, dus kom bij ons zingen’. Of koren hebben nu de neiging om het beeld van zingen in een koor te verdedigen tegen de achtergrond van Covid-19. ‘Niet doen’ stelde inleider Yvette van den Berg van House of Story. Vertel juist de bijzondere verhalen die in je koor leven: wat betékent zingen voor jou, voor mij, voor ons? Yvette reikte de elementen aan om zulke verhalen met de juiste structuur te vertellen en over te dragen: met het juiste narratief dus. ‘Dat levert veel meer op’ was de conclusie. En als 1,7 miljoen zangers allemaal hun eigen verhaal gaan vertellen, komt koorzang snel weer in het broodnodige positieve daglicht te staan.

[TK] Zang terugzetten in de samenleving

Inleiders Imre Ploeg en Merlijn Twaalfhoven van The Turn Club lieten de deelnemers in sessie 2 – Koorzang als bodem voor herstel – mooie manieren aandragen om zang terug te zetten in de samenleving. Zo kan zingen maatschappelijke problemen – eenzaamheid, gebrek aan rituelen, burn-outs bij jongeren – te lijf te gaan. Van inloopkoor en zangwandelen tot het betrekken van buurt en publiek bij het maken van liedteksten. Een delegatie van het Amsterdams Gemengd Koor, dat in het begin van de pandemie zo zwaar getroffen was door een corona-uitbraak, was te gast in de sessie. Ze vertelden hoe het koor erin slaagde om de draad weer op te pakken via sociale binding en cohesie.

[TK] Uitdagingen oppakken

Handen uit de mouwen! – werksessie 3 onder leiding van Ramon van den Boom (KBZON) en Hans Noijens (Dirigentenwerkplaats Utrecht) – leverde allereerst een staalkaart op van de uitdagingen waar koren door de coronapandemie voor staan. Ledenverlies, imagoschade, niveauherstel, ruimtegebrek door de benodigde anderhalve meter werden vaak genoemd. De deelnemers werden in break-outrooms uitgenodigd om voor die uitdagingen oplossingsrichtingen aan te dragen en daarmee zelf aan de slag te gaan. Behoeftepeilingen, samenwerking zoeken met lokale cultuurplatforms, kennisdeling door koren, het vinden van rolmodellen in koorzang, vergroten van herkenbaarheid en inzetten op PR werden het vaakst aangehaald. Het vraagt om actief handelen van koororganisaties.

[TK] De architectuur van jeugdkoorzang

In werksessie 4, De jeugd heeft de toekomst onder leiding van kinderkoorprofessionals Alba Roorda Martinez en Silvère van Lieshout, stond de vraag centraal hoe we zingen aantrekkelijker kunnen maken voor jongeren, en hoe we gelijke kansen kunnen creëren zodat toegang tot het zangonderwijs een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de educatie in Nederland. In de sessie werd vooral stevig nagedacht én gepraat over de ideale architectuur van ‘het gebouw’ van de jeugdkoorzang in Nederland. Daarbij kwamen de verbindingen tussen (onder meer) Muziek op School, school-, kerk- en wijkkoren, regionale en landelijke koorscholen, en amateur- en professionele koren uitgebreid aan bod: van peuter tot student.