Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 8 april een digitaal werkbezoek gebracht aan de koorsector. Koorzang is de grootste kunstsector van Nederland en de impact van de coronapandemie op deze expressievorm is groot. Naar schatting van the European Choral Association zijn in Nederland zo’n 1,7 miljoen samenzingende mensen. Per 1 december 2020 geldt een dringend advies van de overheid voor amateurkoren om niet te zingen in groepsverband. Koornetwerk Nederland heeft koren opgeroepen om clubbijeenkomsten, repetities, concerten en vieringen af te gelasten. 

Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers van Koornetwerk Nederland, bestuursleden van koren en koorzangers over de gevolgen van de coronapandemie . Tijdens het gesprek kwam onder meer aan bod dat zingen niet alleen een creatieve en artistieke expressievorm is. Koorleden vertelden dat samen zingen ook een sociale en soms zelfs therapeutische activiteit is. Het niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. 

Bestuursleden vertelden dat de koorsector pas geleidelijk weer kan worden opgestart. Veel koren en dirigenten houden er rekening mee dat fysiek samenkomen pas per september weer mogelijk is. Dit heeft al geleid tot minder leden en daardoor teruglopende inkomsten uit contributie. 

Aan het gesprek hebben deelgenomen:

  • Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland
  • Mariette Effing, koordirigente en initiatiefnemer ‘Boys, Keep On Singing’
  • Toon Peerboom, voorzitter CantaYoung (organisatie in Kerkrade die het samen zingen van kinderen en jongeren bevordert en faciliteert)
  • Tido Visser, directeur Nederlands Kamerkoor
  • Petra Limon, koordirigent, mede-initiatiefnemer festival Vocaal Digitaal en alt in vocal group @Noon
  • Sjoerd van Dijk, actief in koor Zingen voor je Leven, Heerenveen

Zorg over leegloop door Corona
Koningin Maxima toonde in het bijzonder aandacht en betrokkenheid bij de zorgwekkende terugloop van leden bij de koren door corona. “Terecht,” zegt Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, “met een gemiddelde terugloop bij de korenbonden van meer dan 10%. Dit loopt bij een enkele bond zelfs op tot meer dan 28%. Wij maken ons dan ook grote zorgen. In samenwerking met de hele sector zijn we aan het kijken hoe we straks, als samen zingen weer volop kan en mag, het herstel kunnen stimuleren en zingen weer voor iedereen toegankelijk te maken.”

Ook veel vernieuwing door corona
Tegelijkertijd heeft de sector ook veerkracht getoond en vernieuwingen doorgevoerd, zoals samen ZOOM-zingen. Jamulus, een open source software, maakt live repeteren, jammen en optreden met muzikanten via internet mogelijk. Het digitale werkbezoek werd afgesloten met een kort digitaal koorconcert van vocal group @Noon. Koningin Maxima genoot zichtbaar van de uitvoering van @Noon. “Om dit te horen, dat is een streling in mijn hart!” aldus de koningin.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-) gesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis.