KBZON zoekt nieuwe directeur

Directeur KBZON (24 – 32 uur) 

De KBZON is een nationale korenbond die zorgt voor de levering van producten en diensten aan alle typen koren in Nederland ( gemengde koren, mannenkoren, vrouwenkoren, kinderkoren, jeugd en jongeren koren, maar ook popkoren, shanti koren, oratoriumkoren, kamerkoren of vocale ensembles) zodat de leden zich alleen met hun koorpassie hoeven bezig te houden.

De  organisatie bestaat uit

  • een professioneel bureau met 3 professionals, dat maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar is
  • consuls die gezamenlijk op vrijwillige basis 45 regio’s in Nederland met advies op maat ondersteunen
  • bestuur met 5-7 bestuursleden.

KBZON is op zoek naar een inspirerende directeur met ervaring in en visie op de ontwikkeling in de koorwereld

  • Die samen met het bestuur richting geeft aan de KBZON in alle ontwikkelingen van nu
  • Die leiding geeft aan het bureau
  • Die zich inspirerend en verbindend inzet voor de ondersteuning van koren en zanggroepen
  • Die zich makkelijk beweegt in relevante netwerken  

Een uitgebreider profiel vindt u hier
Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, Piet Roorda, via info@kbzon.nlof telefoonnummer 06-3614 7660. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie zenden naar info@kbzon.nl t.a.v. de voorzitter Piet Roorda. Uw reactie ontvangen wij graag vóór 22 september. De gesprekken zullen naar verwachting begin oktober plaatsvinden.