Hartenkreet: ‘Breng culturele basis in elke gemeente op orde’

Meedoen aan cultuur, ervan opkikkeren en ervan genieten, je bewust worden van wat er speelt in de wereld: het begint allemaal in de eigen leefomgeving, dichtbij huis. De afgelopen tijd heeft de Raad voor Cultuur met haar hartenkreet ‘De Culturele Basis op Orde’ aandacht gevraagd voor meer investeringen in amateurkunst, cultuureducatie, bibliotheken en in lokale media. Op 9 en 10 maart jl. heeft de Raad dit van heel dichtbij mogen zien in Leeuwarden, waarbij Koornetwerk Nederland ook was vertegenwoordigd.

Met een kleine delegatie was de Raad aanwezig bij de repetitieavond van Soli Brass Leeuwarden. Daarnaast was het genieten bij het Shantykoor en Jong Pasveerkorps van Leeuwarden. Het plezier dat kunstbeoefenaars met elkaar hebben, de verbinding die ze maken en dat ze zichzelf op deze manier kunnen uiten was ontzettend mooi en waardevol om te zien. Niet alleen zij, maar ook de Raadsleden gingen opgeladen naar huis!

Formatie gemeenten
Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, hopen we dat deze hartenkreet gehoord wordt aan de gemeentelijke formatietafels. “Willen gemeenten hun inwoners de komende periode mentaal gezond, actief, geïnformeerd en mondig houden, dan is versterking van de cultuur en media van het grootste belang”, stelt Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur in haar artikel in VNG Magazine van 18 maart jl.
“Cultuur is een van de essentiële componenten van het samenleven. Dat begint allemaal in de gemeente, waar mensen gemakkelijk de stap naar meedoen en genieten van cultuur kunnen zetten. De samenleving heeft nu misschien wel meer dan ooit behoefte aan gemeenschappelijke grond.” (…) Toch zien we dat de budgetten voor cultuur in steeds meer gemeenten en provincies noodgedwongen onder druk zijn komen te staan. In een aantal gemeenten, vooral de wat grotere steden, zijn de basisvoorzieningen gelukkig nog wel op orde. Maar we zien ook dat er andere hiaten ontstaan. Dan is er wel een bieb, maar geen oefenruimte voor de muziekvereniging, of er is onvoldoende geld beschikbaar voor lokale media, of de amateurkunstvereniging heeft de deuren moeten sluiten. Uit ervaring weten we: wat eens is wegbezuinigd, komt niet zomaar weer van de grond.”


Boekmanstichting en lokale culturele ecosystemen
De gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector vragen om ondersteuning bij het herstel, maar bieden óók kansen voor transities. Het oude normaal komt niet zomaar terug. Wat kunnen gemeenten doen om het culturele leven vlot te trekken? Een verkenning van Berenschot (in opdracht van de VNG) leverde tien aanbevelingen op. De Boekmanstichting werkt deze aanbevelingen voor zowel herstel als transitie van de lokale culturele ecosystemen nader uit. Ze kunnen een rol spelen bij de coalitievorming.